Podporili sme 243 škôl, ktoré získali grant na zakúpenie micro:bitov

Podporili sme 243 škôl, ktoré získali grant na zakúpenie micro:bitov

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis prerozdelil v pilotnom ročníku grantového programu ST Digitálna generácia 2020 prostriedky vo výške takmer 229-tisíc eur. Záujem o grant na zakúpenie unikátnej sady pomôcok na programovanie micro:bit prejavilo až 388 škôl z celého Slovenska! Grantový program je súčasťou väčšieho projektu ENTER, ktorý podporuje digitálne vzdelávanie na školách. 

Cieľom grantového programu je sprístupniť žiakom a žiačkam druhého stupňa základných škôl a žiakom a žiačkam stredných škôl hravou, zaujímavou a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníctvom micro:bitov. Tieto pomôcky na výučbu programovania pritom môžu byť využité nielen na hodinách informatiky, ale aj na všetkých ostatných predmetoch, pretože ich použitie je veľmi praktické a variabilné.

Aké projekty sme podporili?

Jednou z podporených škôl je Základná škola v Dolnej Marikovej. Hodnotiaca komisia zaradila nápad tejto školy medzi najlepšie projekty, ktoré sa uchádzali o grant z NF Telekom. Škola uspela s projektom Kamarát Micro:bit, ktorý má u žiakov 5. – 9. ročníka vzbudiť vďaka hravej forme záujem o oblasť programovania. Cieľom je zaujať ich nielen na vyučovaní, ale nasmerovať ich aj k výberu takých potrebných povolaní, ako sú programátori a ľudia pracujúci v oblasti IT.

Žiaci sa oboznámia s príkazmi z oblasti hudby počas hodín hudobnej výchovy a naprogramujú  podľa vzorového kódu jednoduchú pieseň. Počas hodín geografie naprogramujú kompas či kocku na hodine matematiky. V rámci projektu taktiež prebehne beseda s Veronikou Kornasovou, študentkou Fakulty multimediálnych komunikácií Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne a Ateliéru digitálneho dizajnu, s cieľom inšpirovať k tejto profesii aj dievčatá a búrať tak rodové stereotypy.

Príprava na život

Základná škola A. Sládkoviča v Sliači uspela s projektom A little:bit. Projekt prinesie zmenu ich školského kurikula prostredníctvom technológií. Súčasná situácia ovplyvnená pandémiou ukazuje potrebu naučiť sa riešiť problémy a výzvy vo svojom okolí, komunite aj spoločnosti. Kurikulum súčasnosti už nemôže byť orientované na vedomosti, ale jednoznačne na získanie zručností, ako sú riešenie problémov (kritické myslenie), flexibilita, originalita, spolupráca, komunikácia. „Chceme pripravovať žiakov a žiačky na život a úspešnú kariéru. Vďaka technológiám sa budú naši žiaci učiť riešiť reálny problém, myslieť projektovo, zažijú užitočnosť a spolupatričnosť,“ píše škola.

Micro:bity podporujú kreativitu a rozvoj digitálnych zručností. Foto: Učíme s Hardvérom

Micro:bity a Červený kríž

Hodnotiacu komisiu veľmi zaujal aj projekt Záchranári s micro:bitmi od Cirkevnej spojenej školy v Humennom. „S miestnym Červeným krížom na hodinách biológie, prednáškou a praktickými ukážkami vzbudíme záujem o poskytovanie prvej pomoci. Výzvou projektu je vyrobiť vlastný inteligentný záchranný systém,“ píše škola v projekte. S mladšími žiakmi plánujú učitelia vytvoriť pomocou micro:bitov animáciu srdca, so staršími žiakmi merač tepu ľudského srdca a krokomer. Na hodinách techniky vyrobia záchranné tlačidlo so signalizáciou a do projektu zapoja aj škôlkarov, ktorí budú testovať funkčnosť riešení.

Základné a stredné školy sme podporili v rámci všetkých regiónov Slovenska nasledovne:
 • Banskobystrický kraj: 31 podporených škôl
 • Bratislavský kraj: 32 podporených škôl
 • Košický kraj:  36 podporených škôl
 • Nitriansky kraj: 25 podporených škôl
 • Prešovský kraj: 31 podporených škôl
 • Trenčiansky kraj: 29 podporených škôl
 • Trnavský kraj: 25  podporených škôl
 • Žilinský kraj: 34 podporených škôl

Zoznam všetkých podporených škôl nájdete TU.

Grantový program ST Digitálna generácia 2020 je súčasťou projektu ENTER. Ide o novú platformu na zmysluplné využívanie technológií, ktorej súčasťou je aj unikátny a celosvetovo populárny projekt micro:bit. Ide o miniatúrny programovateľný počítač, vďaka ktorému sa deti učia základy programovania hravým interaktívnym spôsobom a navyše podporuje ich kreativitu. Micro:bit má pritom univerzálne použitie a okrem informatiky nájde uplatnenie aj v rámci predmetov ako biológia, chémia či geografia.

Zloženie hodnotiacej komisie:

 • Miriam Bachledová
 • Magdaléna Bellayová
 • Radovan Plánička
 • Mirka Uhnák
 • Jana Žišková
 • Angelika Fogášová
 • Tatiana Švrčková
 • Barbora Dančová
 • Katarína Teglassyová
 • Bibiána Kleinová
 • Petra Hrnčiarová
 • Martin Foltin
 • Mária Babušová
 • Erik Krajinčák
 • Danka Kellerová
 • Nika Klimová
 • Ľuboš Sibert
 • Babora Rusiňáková
 • Mark Nemec
 • Ondrej Mikuláš
 • Eva Judová
 • Martin Cápay

Na zasadnutí komisie sa bez hlasovacieho práva zúčastnia:

 • Dominika Horňáková, Nadácia Pontis
 • Eva Mikolajczyková, Nadácia Pontis
 • Matej Palacka, Nadácia Pontis