Vyučujte digitálne zručnosti inovatívne. Vyhlasujeme grantovú výzvu pre školy

Vyučujte digitálne zručnosti inovatívne. Vyhlasujeme grantovú výzvu pre školy

Digitalizácia je tu a Slovensko je svedkom týchto zmien. To, ako bude vyzerať naša krajina o 20 rokov, záleží predovšetkým na novej smart generácii digitálne zručných ľudí, ktorí vyťažia z technológií maximum v prospech seba aj celej spoločnosti. To, že deti sú naša budúcnosť, nie je len prázdna fráza. Keď budú pripravené ony, bude pripravené aj Slovensko. V rámci projektu ENTER v spolupráci s Telekomom, SPy a Aj Ty v IT sme sa rozhodli urobiť všetko pre to, aby sme ešte viac podporili a zlepšili podmienky pre ich rozvoj inovatívnym a zážitkovým spôsobom a priniesli aj učiteľom ďalší nástroj, ktorý im pomôže na hodinách.

Cieľ grantového programu

Cieľom grantového programu je sprístupniť žiakom a žiačkam druhého stupňa základných škôl a žiakom a žiačkam stredných škôl hravou, zaujímavou a interaktívnou formou svet digitálnych technológií a programovania prostredníctvom micro:bitov. Micro:bity môžu byť využité nielen na hodinách informatiky, ale aj na všetkých ostatných predmetoch, pretože ich použitie je veľmi praktické a variabilné.

Na zabezpečenie sád micro:bitov a ich doplnkov do základných škôl a stredných škôl vyčlenil Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis až 250 000 eur.

Čo je to micro:bit

Je to mikropočítač menší ako mobil. Ide o najjednoduchšie programovateľné teliesko na trhu a je vhodné aj pre úplných začiatočníkov. Dajú sa s ním vytvárať jednoduché hry, merať teplota, ovládať zvuk či svetelnosť iných zariadení.

V roku 2016 ho vyvinula televízia BBC na podporu výučby programovania na hodinách informatiky vo Veľkej Británii. Až 90 % žiakov sa po projekte vyjadrilo, že naučiť sa programovať môže naozaj každý.

V Dánsku v roku 2018 získali 65 000 kusov micro:bitu takmer všetky školy a v krajinách, kde sa projekty realizovali, žiaci výrazne zlepšili svoje digitálne zručnosti.

Teraz sme na rade my, aby sme ukázali, čo je v nás!

Kto môže žiadať o grant?

Základné a stredné školy (zriaďovateľom môže byť VÚC, okresný úrad, obec, mesto alebo cirkev) alebo občianske združenia pri školách. O grant nemôžu žiadať súkromné zariadenia.

Čo môžete získať?

Okrem grantu na zakúpenie sady micro:bitov získate:

 • možnosť zúčastniť sa workshopov a webinárov o tom, ako využívať micro:bity a čo všetko s nimi môžu vaši žiaci dokázať a naučiť sa;
 • metodiky a návody, ako využívať micro:bity a vyťažiť z nich maximum;
 • stanete sa súčasťou komunity inšpiratívnych učiteľov a nadšencov digitálneho vzdelávania;
 • možnosť súťažiť o zaujímavé ceny;
 • v neposlednom rade zapálených a inšpirovaných žiakov a žiačky pre rozvoj digitálnych zručností.

Čo by mal spĺňať projekt, ktorý bude podporený?

V projekte odporúčame detailne popísať:

 • prečo ste sa rozhodli uchádzať o grant na zakúpenie sady micro:bit? Ak už máte skúsenosti s používaním micro:bitov, popíšte ich,
 • popíšte, aké aktivity plánujete s micro:bitmi realizovať a ich harmonogram,
 • koľko žiakov a žiačok plánujete zapojiť do projektu,
 • ako plánujete začleňovať/motivovať dievčatá a eliminovať rodové stereotypy,
 • aké iné inovatívne metódy výučby digitálnych zručností využívate.

O aký grant môže škola žiadať?

 • minimálna výška grantu je 500 EUR, maximálna suma grantu je 1000 EUR.
 • V systéme Darca uveďte žiadanú sumu najviac 1000 EUR, nie viac.

Pozor:

Grant bude vyplatený v dvoch splátkach. 70 % sumy po podpísaní zmluvy o finančnom príspevku a 30 % sumy po doručení záverečnej správy o využití grantu.

Na čo môžeme využiť grant?

Grant je možné využiť len na zakúpenie sady micro:bit či doplnkov k micro:bit sade, ktoré budú slúžiť na vzdelávacie účely.

Čo je to micro:bit sada?

Ešte ste o micro:bitoch nepočuli alebo ešte len plánujete začať? Prečítajte si viac o micro:bit sadách tu: https://www.ucimeshardverom.sk/hardver/

Odporúčané sady/stránky na zakúpenie micro:bitov:

https://rlx.sk/sk/249-microbit

https://www.sparkfun.com/search/results?term=microbit

Máte ďalšie otázky ohľadom sád micro:bit? Neváhajte a píšte/volajte na marek.mansell@gmail.com, +421 904 010 424.

V prípade iných otázok v súvislosti s grantovou výzvou a podmienkami výzvy kontaktujte programovú manažérku Nadácie Pontis na čísle +421 917 260 899 alebo emailom ziadosti@nadaciapontis.sk.


Nie ste si istí, či je micro:bit to pravé pre vás? Zúčastnite sa našich webinárov a workshopov!

Webináre budú slúžiť na krátku prezentáciu o micro:bitoch a zodpovedanie otázok o ich využití v školách a o tom, ako ich zakomponovať do výučby.

Zoznam webinárov a prihlasovací formulár nájdete tu: https://www.ucimeshardverom.sk/skolenia/


Ako máme postupovať pri zasielaní projektov?

Najneskôr do 31. októbra 2020 (do 23:55) je potrebné:

 • registrovať sa na stránke darca.sk (darca: Nadačný fond Slovak Telekom, program: ST Digitálna generácia 2020);
 • vyplniť projektový formulár na stránke darca.sk;
 • priložiť kópiu štatútu, zriaďovacej listiny alebo stanov organizácie vrátane všetkých zmien (dodatkov);
 • priložiť kópiu aktuálneho výpisu z účtu v banke;
 • vyplniť dotazník, ktorého link nájdete v časti Informácie o programe po prihlásení sa do vášho konta na www.darca.sk;
 • formuláre sa posielajú len elektronicky na uvedenej stránke.

Termíny, ktoré je dobré si pamätať:

31. október 2020 (do 23:55)   uzávierka prijímania žiadostí o grant

november 2020  zverejnenie výsledkov

november 2020 – máj 2021  realizácia projektov

15. jún 2021  zaslanie záverečnej správy s vyúčtovaním

Aké sú podmienky grantovej výzvy?

Ak odporúčaná škola uspeje, je potrebné, aby po skončení realizácie projektu zaslala:

 • vyúčtovanie grantu – to znamená úplné a správne doklady potvrdzujúce náležité čerpanie grantu (podľa pokynov, ktoré nájdete tu: https://www.nadaciapontis.sk/nadacne-fondy/ alebo vo vašom profile na darca.sk v časti Informácie o programe) najneskôr do 15. júna 2021 poštou na adresu Nadácie Pontis (Zelinárska 2, 821 08 Bratislava)

Položky, ktoré uvediete v rozpočte budú musieť byť riadne vyúčtované a zdokladované. Pre vedenie účtovníctva platí zákon o účtovníctve č. 431/2002 Zb. v zmysle platných noviel k tomuto zákonu vydaných Národnou radou Slovenskej republiky. Je dôležité podľa tohto zákona postupovať pri účtovaní a vyúčtovaní projektu. Podľa typu nákladu môže byť potrebné dodržať aj iné platné zákony, napr. §50 zákona o dani z príjmov (pravidlá pre podiel dane, tzv. 2%), Autorský zákon, Zákonník práce. Položky v rozpočte, ktoré nebudú správne a riadne vyúčtované, budú musieť byť vrátené Nadácii Pontis v sume nesprávne vyúčtovaných rozpočtových položiek.

 • elektronické podanie záverečnej správy cez darca.sk najneskôr do 15. júna 2021;
 • vyplniť výstupný dotazník projektu, ktorého link nájdete v časti Informácie o programe po prihlásení sa do vášho konta na www.darca.sk;
 • súčasťou záverečnej správy bude 5 fotografií z realizácie.

Kto bude projekty hodnotiť?

Projekty, ktoré budú spĺňať všetky uvedené kritériá a budú zaslané v stanovenom termíne, vyhodnotí nezávislá hodnotiaca komisia.

Kedy sa dozvieme výsledky?

Výsledky hodnotenia budú zverejnené do novembra 2020. Následne budú úspešní žiadatelia kontaktovaní z Nadácie Pontis ohľadom podpísania zmluvy o poskytnutí grantu.

Sme tu pre vás!

V prípade otázok môžete vašu žiadosť konzultovať s programovou manažérkou Nadácie Pontis od 9:00 do 17:00 na čísle 0917 260 899 prípadne (02) 5710 8111 alebo napíšte email na ziadosti@nadaciapontis.sk – ako predmet emailu je potrebné uviesť heslo: ST Digitálna generácia 2020.