V Budúcnosti INAK vyskúšali na programovanie micro:bity. Sú jednoduché pre žiakov i učiteľov

V Budúcnosti INAK vyskúšali na programovanie micro:bity. Sú jednoduché pre žiakov i učiteľov

Vďaka micro:bitom, programovateľným minipočítačom, sa môžu žiaci naučiť nielen základy programovania, ale podnieti sa aj ich tvorivosť, schopnosť tímového riešenia problémov a chuť experimentovať. Že to znie výborne? Práve preto sa tieto pomôcky začali používať aj v centre Budúcnosť INAK. Ďalším dôvodom a výhodou je, že micro:bity sú ozaj jednoduché na používanie pre deti a rovnako aj pre učiteľov.

Budúcnosť INAK je 3-ročný mimoškolský program pre mladých vo veku od 11 do 15 rokov. Samotné centrum programu sa nachádza v Trnave a pôsobí pri ZŠ s MŠ Maxima Gorkého. Jeho cieľom je podporovať digitálne zručnosti, tvorivosť a podnikavosť žiakov a pomôcť im tak zvýšiť šance na ďalšie kvalitné štúdium v budúcnosti. Nadačný fond Telekom sa stal hlavným partnerom programu od roku 2019 v rámci svojej stratégie podpory digitálnych zručností mladých.

Ako micro:bit pomáha

O tom, čo vlastne micro:bity sú, čo pomáhajú rozvíjať, čím sú jedinečné a že ide o ozaj hravú metódu začiatkov programovania, sme sa porozprávali s odbornou garantkou digitálnych zručností Budúcnosti INAK Evou Klimekovou.

Čo je bbc:microbit a prečo je dobré učenie s hardvérom?

BBC micro:bit je programovateľný minipočítač, vďaka ktorému dokážeme vniesť do vyučovania praktické zadania, ktoré priblížia deťom využitie digitálnych technológií nielen na hodinách informatiky, ale aj v každodennom živote.

Prečo ste toto zariadenie odporúčali do kurikula Budúcnosť INAK? A prečo je dôležité, aby k takýmto zariadeniam mohli mať žiaci prístup v rámci svojej školy?

Deti, ktoré nemajú doma prístup k digitálnym technológiám, zvyknú mať voči nim väčší rešpekt. Ich vzťah k technológiám nemusí byť podobne pozitívny ako u rovesníkov, ktorí vyrastali obklopení digitálnymi technológiami. Implementovanie praktických zadaní, projektov spojených s reálnym svetom, im môže priblížiť tento svet a viesť ich k rozvíjaniu digitálnych zručností. Využitie programovateľného minipočítača (micro:bitu) vo vyučovacom procese má silný motivačný účinok. Môže dopomôcť k zvýšeniu potreby sebavzdelávania u detí, podporiť ich bádateľskú činnosť a rozvíjať aj schopnosť tímového riešenia problémov.

Využitie micro:bitov je naozaj rôznorodé. Foto: Učíme s hardvérom

Ako sa dá ešte s micro:bitmi ďalej pracovať?

Jednoduchosť jeho programovania a možnosť rozšírenia základnej hardvérovej sady o rôzne komponenty, napríklad senzory a motorčeky, poskytujú deťom priestor experimentovať a tvoriť projekty, cez ktoré rozvíjajú nielen svoje digitálne zručnosti, ale aj podnikavosť a mäkké zručnosti.

Máme aj konkrétne príklady?

Keďže v programe Budúcnosť INAK prepájame rozvoj digitálnych zručností s podnikavosťou a mäkkými zručnosťami, venujeme sa aj spoločensky prospešným témam, ako napríklad vytvoreniu pomôcky s micro:bitom pre zdravotne znevýhodneného spolužiaka alebo pomôcky pre udržanie zdravého životného štýlu. Deti počas troch rokov účasti v programe vyvíjajú vlastný produkt, ktorý môžu aj samostatne zostrojiť a naprogramovať. Micro:bit bol vyvinutý presne pre vekovú skupinu detí od 11 do 14 rokov, s ktorými v programe Budúcnosť INAK pracujeme aj my.


Kto je Eva Klimeková

Eva Klimeková je spoluzakladateľkou Mini Tech Institute, v rámci ktorého je garantkou kvality obsahu a autorkou vzdelávacieho kurikula programu Mini Tech MBA. Získala PhD. v odbore Teória vyučovania informatiky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, pôsobila aj ako učiteľka informatiky na Gymnáziu Jura Hronca v Bratislave. Je členkou SPy o.z., spoluorganizátorkou konferencie PyCon SK a zakladateľkou EduSummitu. Pre program Budúcnosť INAK je odbornou garantkou oblasti digitálne zručnosti.


Micro:bity a učitelia

Napriek výhodám micro:bitov sa mnohí učitelia obávajú, že práca s minipočítačom bude pre nich príliš náročná. Majú sa ale čoho obávať?

O svoje skúsenosti úplného nováčika a začiatky s micro:bitmi sa podelila koordinátorka centra Budúcnosť INAK Miriam Bachledová. „Micro:bity spájajú všetko potrebné, čo deti v našom programe potrebujú. A nielen ony,” myslí si. „Interakciu, slobodu v tvorivosti a kreativite, aktuálnosť v dnešnej technickej dobe, jednoduché rozhranie a širokú možnosť rozvoja algoritmického myslenia,” pokračuje a opisuje výhody minipočítača.

Kreativite sa pri micro:bitoch medze nekladú. Foto: Učíme s hardvérom

Miriam Bachledová hovorí, že práca s micro:bitmi je jednoduchá ako pre deti, tak aj pre učiteľa. Podľa nej výborné metodické podklady zabezpečia, že aj sám učiteľ si učenie užije.

„Materiály sú perfektné pripravené, preto po úvodnom tréningu a základnom zaučení stačí hodina na prípravu, kedy som si to celé sama prešla a vyskúšala. Návody a podklady sú vypracované aj pre deti a veľakrát sa mi stalo, že deti si to dokonca vedia prechádzať aj sami. Ja som tam bola skôr ako pomoc a dodávala teoretické pozadie,“ ubezpečuje pedagógov, ktorí micro:bity zvažujú.

Ako sa dostať k micro:bitom?

Ak máte o micro:bity na vašej škole záujem, teraz máte šancu ich získať. Vďaka projektu ENTER Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis si do konca októbra môžu základné a stredné školy podať žiadosť o zariadenia micro:bit a podporu učenia s hardvérom na ich škole.

Z prostriedkov fondu bude rozdelených až 250 000 eur.

Bližšie informácie a možnosti zapojenia sa dočítate TU.