Žiaci z Turčianskych Teplíc si môžu adoptovať online starých rodičov z centra sociálnych služieb

Žiaci z Turčianskych Teplíc si môžu adoptovať online starých rodičov z centra sociálnych služieb

Deti zo základnej školy v Turčianskych Tepliciach si budú môcť vďaka grantovej výzve Zrelí na dobu digitálnu adoptovať online starých rodičov z miestneho centra sociálnych služieb. Informoval o tom Žilinský samosprávny kraj v príspevku na sociálnej sieti.

Grantový program Zrelí na dobu digitálnu vyhlásil Nadačný fond Telekom s cieľom podporiť vzťah seniorov k digitálnym technológiám. Nadačný fond vyčlenil pre organizácie, ktoré pracujú so staršími ľuďmi a snažia sa rozvíjať ich zručnosti pri práci s modernými technológiami, až 50-tisíc eur.

„Cieľom grantového programu Zrelí na dobu digitálnu je podporiť také organizácie a ich aktivity, ktoré zlepšia vzťah starších ľudí (65+) k digitálnym technológiám, podporia rozvoj ich digitálnych zručností, kritické myslenie s dôrazom na prepájanie generácií a aktívne zapájanie seniorov,“ uvádza Nadačný fond Telekom na svojom oficiálnom webe.

Finančné prostriedky z grantovej výzvy získalo aj Centrum sociálnych služieb Horný Turiec, ktoré ich využilo na nákup nových počítačov, tabletov a dotykových pier pre seniorov. Okrem zvyšovania digitálnej gramotnosti sa centrum v spolupráci s miestnou základnou školou snaží aj o prepojenie generácií. Žiaci základnej školy v Turčianskych Tepliciach totiž dostanú možnosť adoptovať si svojho online starkého alebo starkú a spoločne sa učiť pracovať s modernými technológiami.

„Vďaka výzve získajú naši starkí nové priateľstvá, digitálne zručnosti a dozvedia sa tiež rôzne veci o súčasnom svete a trávení času mladej generácie. Držíme palce,“ dodal Nadačný fond Telekom.

ZDROJ: ŽILINAK.SK