Informácie o bezbariérovosti na jednom mieste. Nová platforma pomáha telesne znevýhodneným

Informácie o bezbariérovosti na jednom mieste. Nová platforma pomáha telesne znevýhodneným

Jedným z výrazných problémov telesne znevýhodnených ľudí je dostupnosť, respektíve nedostupnosť informácií o bezbariérovom prístupe bežne navštevovaných miest, ako napríklad lekáreň či divadlo. Na tento problém sa rozhodlo reagovať občianske združenie Pomoc človeku. V spolupráci s vysokoškolákmi navrhli webovú platformu, ktorá uľahčí vyhľadávanie informácií o bezbariérovom prístupe. Platformu s názvom Free2Go sme sa rozhodli podporiť v grantovej výzve Digitálne technológie pre dobro 2019, aby združenie platformu mohlo spustiť, pilotne otestovať a umožniť tak telesne znevýhodneným obyvateľom žiť nezávislý a aktívny život.

Akým bariéram musia najčastejšie čeliť telesne znevýhodnení ľudia v bežnom živote?

Už pred samotnou realizáciou projektu Free2Go sme urobili prieskum medzi ZŤP, v ktorom sme sa pýtali práve na túto otázku. Z prieskumu vyplynulo, že viac ako 60 % respondentov vníma ako najčastejšiu prekážku fyzické bariéry, ako napríklad schody a chýbajúcu nájazdovú rampu, nedostatočne široké dvere, a pod. Až 37 % respondentov vníma to, že WC nie sú prispôsobené pre ZŤP.

Vymysleli ste platformu, ktorá prináša riešenie na tieto problémy. Popíšte nám, ako presne bude fungovať.

Prostredníctvom platformy chceme užívateľom poskytnúť informácie o tom, s akými ťažkostiam sa stretnú v rámci konkrétneho priestoru. Existujú určité štandardy, ktoré by mali budovy spĺňať pre bezbariérový prístup. Bohužiaľ, veľa budov má takýto štandard iba na papieri a realita je niekde inde. Preto sa snažíme poukázať na to, čo je potrebné vylepšiť pre danú cieľovú skupinu.

V prvej fáze chceme zmonitorovať verejné priestory a informácie o bezbariérovom prístupe. V ďalšej fáze pribudnú informácie o hoteloch či reštauráciách. Okrem toho sa klientom budú zobrazovať aj informácie o plánovaných podujatiach, či zľavy o zľavnených vstupenkách pre ZŤP.

S mapovaním priestorov teda začínate postupne. V rámci pilotného spustenia ste mali dohodnutú spoluprácu s bratislavským Novým Mestom. Bola spolupráca úspešná?

V rámci spolupráce sme chceli zmonitorovať verejné priestory, ktoré patria pod danú časť mesta. Bolo však dôležité, aby sme tieto priestory posudzovali na základe nami stanoveného postupu, to znamená, či bezbariérový prístup naozaj zodpovedá realite. Táto spolupráca pre nás bola extrémne dôležitá, pretože bolo nevyhnutné, aby nám mesto k vytipovaným priestorom umožnilo plný prístup. A našťastie, nám vyšli v ústrety.

Čo všetko sa vám podarilo zmapovať?

V rámci projektu sme sa museli vrátiť o krok späť a pristúpiť k zmene užívateľského prostredia platformy, ktorá sa primárne zameriava na monitorovanie jednotlivých budov. Pôvodne sme sa snažili priniesť užívateľom aj ďalšiu pridanú hodnotu v podobe zverejňovania informácií o zvýhodnenej cene lístkov a vstupeniek, ale v tíme máme iba jedného programátora, pre ktorého by boli obe tieto služby náročné na realizáciu. Celú platformu sme preto museli nanovo testovať v spolupráci s odborníkmi, takže sme zmapovali len pár budov v Bratislave a Žiline. Ďalšie funkcie budeme pridávať postupne.

Plánujete spoluprácu aj s inými mestskými časťami v Bratislave alebo inými mestami či štátmi?

Postupne plánujeme rozširovať monitorovanie aj na ďalšie mestá. K danému kroku však pristúpime až po skončení testovania stability platformy, aby nedošlo pri rýchlemu nárastu používateľov napríklad k jej spadnutiu. Do budúcnosti však máme ambíciu rozšíriť platformu aj do ďalších štátov V4 a postupne do celej Európy.

V akej fáze sa s platformou Free2Go nachádzate momentálne?

Platforma je v beta verzii. Ale v najbližších týždňoch po otestovaní a doladení chýb už pôjde platforma von ako public verzia a bude sprístupnená všetkým užívateľom. V súčasnosti ju testujú iba vybraní užívatelia.

Aké novinky chystáte do budúcna? 

Dôležitá je pre nás užívateľská skúsenosť, teda ako používatelia platformu vnímajú. Na základe ich spätnej väzby chceme funkcie vylepšovať do dokonalosti. Následne máme v pláne uzavrieť spoluprácu s ďalšími partnermi, ktorí nám pomôžu šíriť povedomie o aplikácií k čo najväčšiemu počtu ľudí.

Kde bude platforma dostupná? Bude platená?

Pre koncových používateľov platforma nebude spoplatnená. Dostupná bude na stránke http://free2go.help/.

 

Za rozhovor ďakujeme Andrejovi Rybovičovi z občianskeho združenia Pomoc človeku.