Výsledky grantového programu Pomáhame pamiatkam 2019

Výsledky grantového programu Pomáhame pamiatkam 2019

V zamestnaneckom grantovom programe Pomáhame pamiatkam 2019 podporíme 15 projektov v celkovej sume 30 000 eur.

Do zamestnaneckého grantového programu Pomáhame pamiatkam 2019 sa prihlásilo 38 projektov. Podmienkou bolo, aby projekt odporučil niektorý zo zamestnancov spoločnosti Slovak Telekom.

Cieľom tohto grantového programu je podporiť verejnoprospešné projekty, ktoré vedú k zachovaniu zapísaných národných kultúrnych pamiatok, nezapísaných pamiatok, ako aj pamätihodností.

Zamestnanecké grantové programy motivujú zamestnancov spoločnosti k angažovanosti vo svojom okolí. Aj vďaka ich iniciatíve sa doteraz podarilo zveľadiť kultúrne pamiatky, či prispieť k zlepšeniu kvality života ľudí v ťažkých životných situáciách. Základnou hodnotou programu nie je finančná podpora, ale to, akým spôsobom sa ľudia zapoja a spoločnými silami prispejú k realizácii dobrej veci.

Kto získal podporu?

Kláštorisko, občianske združenie s projektom Živé a uhoľné kamene – Lapides vivere et angularis

Aj toto leto občianske združenie pokračuje v revitalizácii rozsiahleho torza kartuziánskeho kláštora, odkrytého spod zeme, nachádzajúceho sa v srdci Národného parku Slovenský raj. Chcú postúpiť v prekrytí ohrozených stavebných detailov. Medzinárodne docenený výskum pokračuje aj po 36 rokoch. Pridanou hodnotou je realizácia zmysluplnej a mimoriadne prínosnej aktivity, zoznámenie sa s modernými postupmi získavania dát z prostredia, nálezov a histórie. Popritom sa dá kedykoľvek vybrať do podmanivej prírody.

Projekt podporíme sumou 2480 eur.

 

Spojená škola Poprad s projektom Nepoznané popradské sgrafito – záchrana a obnova diela

Cieľom tohto projektu je odborným reštaurovaním zachrániť a obnoviť pôvodnú podobu sgrafita na budove Gymnázia na ulici D. Tatarku v Poprade. Sgrafit na fasáde budovy predstavuje umelecké dielo Herty Ondrušovej-Victorínovej, nemky prenasledovanej gestapom a pomáhajúcej Židom, kubistky, ktorá sa nepodriaďovala pravidlám socialistického realizmu a ktorej tvorba presahuje Košice, Poprad, i celé Slovensko. Oprava popradského sgrafita, ktoré bolo dosiaľ známe len úzkemu okruhu odbornej verejnosti a laickej verejnosti úplne neznáme, prispeje k integrite autorky i diela do kultúrneho života Popradu, aj celého regiónu. Zároveň prispeje k rozšíreniu kultúrno-umeleckých pamätihodností regiónu i Slovenska.

Projekt podporíme sumou 2210 eur.

 

Obec Kapušany a projekt Spojme SILY pre Kapušiansky hrad

Dobrovoľníckou prácou a prostriedkami z grantu sa podporí naplánovaná konzervácia a obnova vonkajšieho plášťa južnej steny západnej veže jadra hradu a uzatvorí sa severovýchodná hospodárska budova prostredníctvom okenných výplní pod odborným dohľadom KPU. Sprievodnými aktivitami bude viacero podujatí. V obnove obľúbenej hradnej zrúcaniny s vyhliadkovou vežou sa tak bude i v tomto roku pokračovať prostredníctvom spojenia síl dobrovoľníkov, i podporovateľov Kapušianskeho hradu.

Projekt podporíme sumou 2500 eur.

 

KOMPLETNÝ ZOZNAM PODPORENÝCH PROJEKTOV NÁJDETE V PRILOŽENOM DOKUMENTE ( KLIKNITE TU).

 

O výbere najlepších projektov rozhodovala hodnotiaca komisia v zložení:

Michaela Kalinová, Ján Barič, Michal Hrčka, Michal Šimkovič

 

Zasadnutia komisie sa bez hlasovacieho práva zúčastnili:

Tatiana Švrčková, Slovak Telekom

Eva Mikolajczyková, Nadácia Pontis

Adriana Jančulová, Nadácia Pontis