Vagus štartuje Housing First, ktorý vracia ľudí bez domova do spoločnosti

Vagus štartuje Housing First, ktorý vracia ľudí bez domova do spoločnosti

Občianske združenie Vagus prichádza s inovatívnym programom Housing First Cverna, ktorého dopadom je ukončenie bezomovectva. Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis je jedným z partnerom projektu.

Získanie bývania považuje Vagus za najefektívnejší krok k tomu, aby ľudia bez domova mali možnosť opäť žiť bežný život. Keď je človek vyspatý, v bezpečí a má záruku trvalého bývania, môže si začať hľadať prácu, zbaviť sa dlhov a postupne ukončiť bezdomovectvo.

Ide o v zahraničí rokmi overený prístup, ktorý, okrem iného, znižuje ekonomické zaťaženie spoločnosti v súvislosti s problematikou straty domova. „Jednorazová investícia do bývania je menej nákladná ako náklady na človeka, ktorý prepadne systémom na dlhé obdobie, a potom sa doslova z ulice musí dostávať späť,” hovorí Kára a dodáva, že s takýmito projektmi by mal prísť v prvom rade štát, resp. samospráva.

Organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova sa podľa neho už minulý rok pokúšali presvedčiť zástupcov mesta Bratislava, aby vyčlenilo malý počet bytov pre pilotný projekt Housing First, ale neuspeli. Preto sa vo Vaguse rozhodli nadviazať spoluprácu s hlavným partnerom programu – Nadáciou Cvernovka, ktorá pre program poskytla priestory. V prvej fáze pôjde o tri obytné jednotky, neskôr však plánujú pridať ďalšie. „Budova internátu v objekte Novej Cvernovky na Račianskej ulici je skvelým miestom nielen pre komunitné bývanie, ktoré sa tam už dnes deje, ale aj pre otestovanie pilotného programu postaveného na prístupe Housing First – bývanie ako prvé,” hovorí Branislav Čavoj, správca Nadácie Cvernovka.

Bez ďalších partnerov by to však nebolo realizovateľné. Rekonštrukčné práce sa tak rozhodol podporiť Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis, IKEA Bratislava zariadila interiér a o návrh premeny pôvodne nehostinných priestorov na útulné a príjemné sa postaral architektonický ateliér Plural. „Domov nie je iba miesto, je to pocit, ktorý v nás vyvoláva istotu, bezpečie a pohodu zároveň. A práve s touto myšlienkou sme pristupovali k zariadeniu bývania v Novej Cvernovke. V IKEA nás baví vytvárať riešenia, vďaka ktorým bude každodenný život o niečo lepší,” približuje Zuzana Blažečková Janove, PR manažérka IKEA Bratislava.

Program Housing First Cverna však podľa Káru nie je o „rozdávaní bytov”, tak ako ani žiadny z iných Housing First programov po celom svete. „Každý z nájomníkov alebo nájomníčiek podpisuje nájomnú zmluvu, ktorá je zaväzujúca v oblasti mesačných platieb a plnenia bežných pravidiel užívania priestoru,” doplnil. Výber nájomníkov prebieha aj v spolupráci s ostatnými mimovládnymi organizáciami a spočíva v otvorenej ponuke stovkám ľudí bez domova, ktorí sa ocitajú v jednotlivých zariadeniach sociálnych služieb. Vybraní nájomníci programu získajú nájomnú zmluvu k bytovým jednotkám po dobu dvoch rokov s cieľom ďalšieho predĺženia. Prví nájomníci sa tak nasťahujú do konca júna.

Počas celého obdobia budú v pravidelnom kontakte so sociálnymi poradcami OZ Vagus poskytujúcimi podporu zameranú na oblasti, ktoré si sami nájomníci určia ako podstatné v kontexte vlastného vnímania svojej budúcnosti. „Vďaka tomu, že naši nájomníci budú medzi ostatnými nájomníkmi internátu, tak bývanie dostáva silný komunitný rozmer. To znamená tvorbu nových vzťahov, čo je zásadným faktorom pre cestu z bludného kruhu ulice,” uzatvára Kára.