Unikátna navigácia pre nevidiacich

Unikátna navigácia pre nevidiacich

Kedysi sme si pred cestou do neznáma vytiahli mapu a podrobne študovali každú zákrutu. Dnes nám istotu dodáva navigácia v našom smartfóne. Aj keď nám príjemný hlas z telefónu nejednoznačne zahlási, že sa máme pobrať na juhovýchod, stačí nám krátky pohľad do navigácie a vieme, ktorým smerom ideme. Ako si však poradia nevidiaci a slabozrakí ľudia? Nezisková organizácia Stopka prichádza s unikátnym projektom – vyvíja vlastnú GPS navigáciu pre ľudí so zrakovým znevýhodnením.

Stopka je nezisková organizácia, ktorá sa snaží ľuďom so zrakovým znevýhodnením uľahčiť život. S aplikáciou Corvus, ktorá umožňuje nevidiacim efektívne využívať smartfón, sa stali známymi nielen doma, ale aj v zahraničí, získali niekoľko ocenení i pozvanie od prezidenta. Najnovšie sa pustili do vývoja vlastnej GPS navigácie. Pomocnú ruku podal aj Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis.

V minulosti sa vaša organizácia zameriavala na prípravu aktivít pre deti a mladých ľudí so zrakovým znevýhodnením. Momentálne sa sústredíte najmä na tvorbu rôznych kompenzačných pomôcok pre nevidiacich a slabozrakých. Prečo nastala táto zmena?

Začalo to tým, že sme pociťovali potrebu zapojiť do našich aktivít aj širokú verejnosť. Postupne sme vybudovali chránenú dielňu, v ktorej sme sa sústredili najmä na vzdelávanie. No pretože sme zamestnávali ľudí so zrakovým znevýhodnením, začali sme sa zaoberať aj tým, ako by mohli pracovať čo najsamostatnejšie a zároveň čo najefektívnejšie. Tak sme sa pustili do vývoja  vlastných kompenzačných pomôcok , pričom sa ukázalo,  že sú užitočné aj pre ľudí mimo našej organizácie. Považujeme za zodpovedné voči ostatným podeliť sa so svojimi nápadmi, obzvlášť, ak môžu byť pre spoločnosť prínosné. Preto sa tvorba pomôcok pre nevidiacich a slabozrakých stala našou prioritou.

Čo to vlastne sú tie kompenzačné pomôcky?

Vo všeobecnosti sú to také pomôcky, ktoré ľuďom so zdravotným, či iným znevýhodnením pomáhajú toto znevýhodnenie prekonať – odľahčiť jeho dôsledky. Ide o obrovskú škálu vecí, od sofistikovaných elektronických pomôcok, počítačov, televíznych lúp až po užitočné drobnosti ako navliekač nite na ihlu a pod. Za kompenzačnú pomôckou je dokonca považovaný aj vodiaci pes. My v Stopke sme sa sústredili najmä na softwaroý vývoj. Našou vlajkovou loďou je Corvus, čo je vlastne set dnes už takmer 40 aplikácií, ktoré nevidiacim umožňujú efektívnu prácu so smartfónom a jeho využívanie ako multifunkčnej kompenzačnej pomôcky. Teda nielen na telefonovanie, ale napríklad aj na rozpoznávanie farieb, predmetov, sťahovanie a počúvanie kníh z knižníc pre nevidiacich, zväčšovanie textov a teraz najnovšie, po dokončení projektu realizovaného vďaka podpore z Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis, aj na orientáciu.

Vaša aplikácia si získala mnoho priaznivcov. Corvus používajú nielen používatelia zo Slovenska, ale aj Českej republiky, Talianka, Nemecka či Poľska. Pozitívne však aplikáciu hodnotia aj odborníci, ktorí vám udelili už viacero ocenení.

Áno, ocenení sme za posledné roky získali niekoľko. V novembri 2016 sme sa s projektom Corvus stali víťazmi kategórie Technology for GOOD, najväčšieho slovenského startup inkubátora realizovaného Impact HUBom v Bratislave a dostali sme sa aj medzi 3 finalistov kategórie Society najprestížnejšej súťaže StartupAwards SK 2016. V roku 2017 nám bola udelená medzinárodná cena World Summit Awards v kategórii Inclusion & Empowerment. Taktiež sme boli nominovaní medzi 3 finalistov súťaže StartupAwards v rámci špeciálnej ceny Mission Awards. Za netradičné prepájanie sociálnych, vzdelávacích a komunitných aktivít získala naša organizácia i Mimoriadnu cenu Nadácie Orange. Svojou návštevou nás poctil prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska, ktorý nás pozval aj na svoju pracovnú cestu do Izraela, čo bola najvzdialenejšia destinácia, kde sme naše projekty mali možnosť osobne prezentovať. Už niekoľko rokov sa ale zúčastňujeme medzinárodných konferencií a výstav medzi ktoré patrí napríklad INSPO v Prahe, či jeden z najväčších veľtrhov kompenzačných pomôcok pre ľudí so zrakovým postihnutím na svete – SightCity v nemeckom Frankfurte.

Okrem projektu navigácie pre nevidiacich a slabozrakých chystáte niečo nové?

Stopka sa venuje aj vytváraniu vlastného hardwaru. Už onedlho predstavíme vreckový prehrávač zvukových kníh Matejko a o niečo neskôr aj jeho stolovú verziu pod názvom Matej, ktorá bude určená seniorom.

Teraz sa vrátime naspäť k vašej navigácii. S akými prekážkami sa nevidiaci pri pohybe najčastejšie stretávajú?

Aj tým najsamostatnejším sťažuje pohyb množstvo architektonických bariér, ktoré aj napriek legislatívnym opatreniam stále pribúdajú. Biela palička pri chôdzi po vonku preto často nepostačuje. Pokiaľ by chcel nevidiaci používať bežnú GPS navigáciu, jej hlasové pokyny sú pre neho nedostatočné a prstom na dotykovej obrazovke smartfónu si nevidiaci cestu na mape nenahmatá. Prekážkou je častokrát aj strach, či už samotného nevidiaceho, alebo aj jeho blízkych. Ak by navigácia vedela nadiaľku lokalizovať nevidiaceho či v prípade núdze privolať pomoc, na uliciach by to žilo oveľa viac. Preto sme sa túto situáciu rozhodli riešiť realizáciou projektu Vďaka digitálnym technológiám vykročme z väzenia štyroch stien a vytvoriť v rámci neho navigačnú apku nevidiacim na mieru.

Foto archív Stopky n.o.

Vodiaci pes by tieto bariéry nepomohol nevidiacemu prekonať?

Nie, určite nie. Toto je samozrejme prvá myšlienka, ktorá zíde na um vidiacemu človeku. Treba si však uvedomiť, že vodiaci pes nie je navigácia. Nepovie vám odkiaľ kam máte ísť, kedy odbočiť, prípadne kedy prejsť na druhú stranu cesty. Dokáže nájsť priechod pre chodcov, no sám od seba nevie, či ním chcete prejsť. Udrží rovný smer pri prechode námestím, no nasmerovať ho musíte vy. Samozrejme, dokáže sa naučiť niekoľko vytipovaných trás z domu do školy, do práce a pod., ale vždy je to skôr strážca bezpečnosti nevidiaceho ako navigácia. Tá v mobilnom telefóne, na rozdiel od vodiaceho psa, či bielej palice, dokáže nevidiaceho usmerniť, vytýčiť mu vhodnú trasu či priniesť dôležité informácie, podľa ktorých sa môže zorientovať.

Ako bude vaša navigácia fungovať?

Našou víziou je mať plne funkčnú aplikáciu, ktorú bude možné používať s využitím dostupných mapových podkladov, ale aj mapových podkladov, ktoré si vytvoria samotní nevidiaci. Navigácia teda bude vedieť hlasovou informáciou usmerňovať chodca so zrakovým postihnutím pri pohybe v teréne. Okrem informácií o jeho aktuálnej polohe, adrese, na ktorej sa nachádza, hlasovej navigácii, ktorá bude viesť používateľa aplikácie z východzieho bodu do bodu jeho cieľa, bude navigácia poskytovať aj ďalšie informácie o záchytných (orientačných) bodoch, doprave, zaujímavých miestach okolo ktorých prechádza a pod. V budúcnosti budú môcť nevidiaci prostredníctvom tejto aplikácie upozorniť iných používateľov na prítomnosť nejakej architektonickej bariéry, či na osobitosť miesta z hľadiska priestorovej orientácie. Aplikácia pomôže aj samotným odborníkom na prevenciu a odstraňovanie architektonických bariér. Poskytne im anonymizované informácie o tom, kadiaľ sa nevidiaci najviac pohybujú, prípadne o bariérach, ktoré nevidiaci sami cez aplikáciu nahlásia, čím upriami pozornosť odborníkov na riešenie najexponovanejších trás a najvypuklejších problémov. V rámci nášho riešenia chceme zároveň vytvoriť nástroj s využitím ktorého budú môcť o polohe nevidiacich získať prehľad aj ich blízki, ktorí sa o nich boja, samozrejme so súhlasom nevidiaceho. Nevidiacemu poskytne i zaujímavé možnosti ako napríklad možnosť „rozhliadnuť sa“ v priestore s využitím rozšírenej reality. Predstavte si napríklad, že stojíte na nejakom mieste a chcete určiť v akej polohe od vás sa nachádza povedzme váš obľúbený fast-food. Držíte smartfón v ruke, otáčaním sa rozhliadate a s využitím priestorového zvuku identifikujete nielen smer akým sa vydať, ale aj v akej vzdialenosti sa od vás budúci obed nachádza.

V akom štádiu sa vývoj navigácie momentálne nachádza?

Na prelome októbra a novembra plánujeme spustiť testovanie navigácie pre širokú verejnosť, kedy sa zároveň uskutoční aj seminár pre našich testerov a inštruktorov, ktorý ju budú môcť využiť pri výuke priestorovej orientácie i samostatného pohybu.

Samozrejme, že máme ambície aj ďalej. Postupne chceme pridávať rozširujúce funkcie umožňujúce nevidiacim napríklad zdieľať informácie o orientačných bodoch, či trasách v rámci komunity. Tiež chceme navigáciu doplniť aj o možnosť určovania polohy podľa pripojenej BTS stanice, čo môže byť pre nevidiacich vynikajúce pri cestovaní vlakom, kedy je GPS signál často nedostačujúci.

Kde bude aplikácia dostupná?

Foto archív Stopky n.o.

Aplikáciu, ako aj všetky ostatné apky z balíčka Corvus, bude možné stiahnuť z internetu na stránke www.corvuskit.com. Tiež bude dostupná u distribútorov kompenzačných pomôcok. Výbornou správou je, že sa k nej nevidiaci dostanú aj prostredníctvom Slovak Telekom, nakoľko v jeho ponuke je pre nevidiacich už dnes dostupný celý náš aplikačný set predinštalovaný v jednom z ponúkaných telefónov. Stačí navštíviť zákaznícke centrum Telekomu. Na ukážku bude aplikácia tiež dostupná v Rehabilitačnom stredisku pre nevidiacich ako aj všetkých poradenských inštitúciách, ktoré sa venujú práci s nevidiacimi.

Bude aplikácia dostupná zadarmo?

Áno, aj. Záleží na tom, akú cestu si používateľ zvolí, resp. ktorý variant bude chcieť používať. Jedným z najväčších problémov aplikácií pre Android je totiž ich slabá udržateľnosť. Po vývoji a sprístupnení aplikácie sa už ďalej nikto nevenuje jej údržbe či rozvoju. Táto situácia je obzvlášť alarmujúca pri aplikáciách pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. My potrebujeme ísť cestou dlhodobej udržateľnosti, preto niektoré varianty Corvusu aj s navigačnou aplikáciou sú spoplatnené. Na druhej strane štát považuje Corvus za kompenzačnú pomôcku a na jej zaobstaranie poskytuje nevidiacim príspevok až do výšky 90 % z jeho ceny. Čiže reálne si samotný nevidiaci dopláca len pár eur. No už spomínaný Slovak Telekom ponúka nevidiacim telefón s predinštalovaným Corvusom len za cenu telefónu (s vybranými paušálmi dokonca len za 1€ mesačne). Cenu za licenciu Corvusu tak zaplatí za nich. Preto sme presvedčení, že aj keď Corvus niečo môže stáť, je dostupný naozaj pre každého a zároveň je to garancia, že aplikáciu budeme môcť neustále aktualizovať,  čo potvrdzujeme už 7 ročným vývojom.

 

Za rozhovor ďakujeme Romanovi Martinovičovi, spolutvorcovi aplikácie Corvus.