Učitelia učiteľom: občianska náuka hrou

Učitelia učiteľom: občianska náuka hrou

Škola by mala študentom priestor zamýšľať sa či vytvárať spoločenské hodnoty, medzi ktoré patrí napríklad  aj politika. Väčšina študentov sa však do politického diania nezapája, ba čo viac, ani mu nerozumie. Svoj podiel má na tom aj zastaralý spôsob prednášania občianskej náuky, ktorý už dlhé roky volá po aktualizácií. Ako teda vychovať zo študentov nielen slušných ľudí, ale aj budúcich zodpovedných a aktívnych občanov? Učiteľom prichádza na pomoc Inštitút pre aktívne občianstvo so svojím projektom Učitelia učiteľom: Citizenship Education Games Hackaton.

Inštitút pre aktívne občianstvo je mimovládna nezisková organizácia, ktorá sa dlhodobo venuje téme občianskej participácie, výchove a vzdelávaniu k aktívnemu občianstvu, kritickému mysleniu a medziľudskej empatii. Víziou inštitútu je, okrem iného, vyspelá občianska spoločnosť, preto rozbieha jedinečný projekt s názvom Učitelia učiteľom: Citizenship Education Games Hackaton. Ide o víkendový kreatívny maratón, ktorý združí viac ako 90 učiteľov a 40 dobrovoľníkov z celého Slovenska. Vzájomnou pomocou, a sprevádzaní mentormi aj z gamifikačnej agentúry Luducrafts, vytvoria inovatívne aktivity, ktoré pomôžu učiteľom priniesť žiakom zložité a metodicky nepokryté témy v oblasti demokratického občianstva, kritického myslenia, mediálnej gramotnosti, tolerancie a ďalšie.

Hry, ktoré vzniknú takouto spoluprácou, budú voľne dostupné. Využívať ich bude môcť, aj vďaka jednoduchej aplikácii, ktorákoľvek základné či stredná škola na Slovensku.

Pre informácie o hackatone sledujte web stránku ipao.sk, prípadne profil inštitútu na Facebooku.

 

Foto: Alexis Brown, Unsplash