Rozhovory Choices prinášajú zaujímavých ľudí, ktorých stojí za to predstaviť verejnosti

Rozhovory Choices prinášajú zaujímavých ľudí, ktorých stojí za to predstaviť verejnosti

Organizácia Voices sa svojimi kultúrnymi a vzdelávacími podujatiami už od roku 2008 snaží podnecovať v ľuďoch aktívny a neľahostajný prístup k životu. Nabáda k tvorivosti, otvorenému mysleniu a uchováva v ľuďoch nádej, že spoločnosť je možné meniť k lepšiemu. Prostredníctvom projektu Choices, ktorý vznikol za podpory Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis, organizuje sériu diskusných večerov s inšpiratívnymi ľuďmi, ktorí prinášajú zaujímavé témy a nové uhly pohľadu. Vyspovedali sme Ivana Ježíka, zakladateľa organizácie Voices, aby nám o projekte prezradil viac.

Priblížili by ste nám viac projekt Choices? 

Projekt Choices vznikol pred siedmimi rokmi a vďaka podpore Nadačného fodnu Telekom pri Nadácii Pontis pokračuje úspešne doteraz. Na začiatku sme hľadali najmä pokojnejší formát, ktorý by ponúkol príležitosť hlbšieho zamyslenia sa nad niečím, čo považujeme za dôležité. Chceli sme moderovanými diskusiami divákom a poslucháčom umožniť, aby spoznali profesionálov z oblastí, ktoré bežne nie sú v centre záujmu, aby si všimli úspech aj tam, kde ho na prvý pohľad nevidno.

Čo symbolizuje názov projektu  a prečo práve „Choices“?

Nenásilne sa snažíme ľudí priviesť k tomu, aby nám všetkým, hoci sme veľmi rôzni, na Slovensku a jeho budúcnosti záležalo.

Choices sme si ako názov vybrali preto, lebo každý z nás má možnosť si vybrať, ako chce prispievať k dobru v spoločnosti a zároveň aj to, čomu a komu v nej venuje svoju pozornosť.

Ako dlho projekt už funguje? Prešiel v priebehu času nejakou transformáciou?

Projekt funguje od jari 2013. Občas sme prišli aj do iných miest, ako napríklad Trnava, Prešov či Košice, ale domovské miesto sme mali vždy jedno. Zásadnejšie zmeny súvisia azda len s tým, že naším sídlom je namiesto Bratislavy už päť rokov Trenčín. Rýchle životné tempo má však naďalej vplyv na ľudí, ich prácu, zdravie a vzťahy. Ľudia našťastie stále viac hľadajú príležitosti, aby sa venovali sami sebe, stíšili sa, dopriali si reflexiu toho, čo robia a či žijú tak, ako chcú. Choices im ponúkajú priestor na zamyslenie sa, či už naživo, alebo aj pri počúvaní zvukových záznamov – podcastu Rozhovory Choices.

Akým témam sa v diskusiách venujete?

Venujeme sa najmä kultúre, psychológii, pedagogike, sociológii, pomáhajúcim profesiám a rôznym iným spoločenským témam. V nedávnych debatách sme sa zamerali napríklad na mestský verejný priestor, správne narábanie s mocou, vnútornú motiváciu, kritické myslenie, ekologické pohrebníctvo, význam umenia, psychológiu rozhodovania, terénnu sociálnu prácu, umelú inteligenciu a všeličo iné. Príprava podujatí je pre nás nesmierne zaujímavá, lebo už počas nej sami spoznávame nových ľudí a zaujímavé témy.

Pre koho sú rozhovory určené? 

Projekt je pre širokú verejnosť – je prirodzene medzigeneračný tak, ako všetky naše aktivity, ako celá naša práca. Skupina našich fanúšikov je široká a pestrá, a to je dobre. Spája ich to, že hľadajú príležitosť premýšľať, tvoriť si názory, formovať postoje a uvedomiť si úspech aj tam, kde ho na prvý pohľad nevidíme. My sa len tešíme, že je takých ľudí stále viac.

Kde sa môžeme dozvedieť viac o jednotlivých plánovaných podujatiach, prípadne vypočuť záznamy z podujatí?

Informácie zverejňujeme formou inzercie v novinách, na plagátoch v spriatelených priestoroch (Café Sládkovič, Coffee Sheep, KC Aktivity, Galéria M.A. Bazovského, …), na stredných školách, aj na sociálnych sieťach alebo na webovej stránke www.choices.sk. Na stránke je aj archív všetkých doteraz realizovaných diskusií Choices spolu s preklikmi na zvukové záznamy. Stále väčšiu obľubu si získava aj podcast Rozhovory Choices, kde zvukové záznamy deň po podujatí zverejňujeme. Dostupný je na Podbeane, Spotify aj Google Podcasts.

Navštevuje podujatia veľa ľudí? Aká veková kategória v publiku prevláda?

Na stretnutia naživo chodí osemdesiat až sto ľudí všetkých vekových kategórií, od stredoškolákov až po seniorov.

S akými osobnosťami sa na vašich diskusiách môžeme stretnúť?

Do Trenčína na naše pozvanie prišli okrem iných Aleš Bednařík, Róbert Bezák, Matúš Vallo, Michal Meško, Sylvia Ondrisová, Martin Kuruc, Lucia Alakšová, Martin Miler, Eva Taračová, Miro Kocúr, Ján Markoš, ale aj mnoho ďalších menej známych, no veľmi podnetných hostí. Ponúkli sme ľuďom v meste bezplatne zaujímavý program a pestré inšpirácie, z ktorých vznikli viaceré nápady. Veľký a úprimný záujem o podujatia nám potvrdzuje, že témy, uhly pohľadov a celý spôsob vedenia projektu podporuje ľudskosť, vzťah ku komunite, spolupatričnosť, pokoru a zároveň logické uvažovanie a kritické myslenie. Je to presne to, čo sme si priali.

Aké sú vaše plány do budúcna? Budete v projekte pokračovať?

Práca nás napĺňa a vidíme, že Rozhovory Choices sú medzi ľuďmi žiadané a obľúbené. Hoci máme za sebou neuveriteľných deväťdesiat vydaní, v slovenskej spoločnosti sa nám stále vynárajú aktuálne témy a zaujímaví ľudia, ktorých stojí za to predstaviť širšej verejnosti, a potreba rozvíjať otvorené a kritické myslenie je, zdá sa, stále veľká a naliehavá, určite chceme v týchto diskusiách pokračovať.

Rozhovor vypracovala Alena Dargajová.