Rodinám s dieťaťom s poruchou sluchu pomôže mobilný pedagóg

Rodinám s dieťaťom s poruchou sluchu pomôže mobilný pedagóg

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis vyhlasuje 5. ročník úspešného programu Mobilný pedagóg. Cieľom programu je pomôcť rodinám, ktorým sa narodilo dieťa s poruchou sluchu, poskytnúť im potrebné informácie a naučiť ich, ako čo najlepšie rozvíjať svoje dieťa. Piaty ročník programu bude trvať 10 mesiacov (od februára 2017 do novembra 2017).

Ako program prebieha

Zmyslom programu je spolupráca a pomoc rodine s dieťaťom s poruchou sluchu, priamo u nich doma, v prostredí, ktoré je pre dieťa známe a bezpečné. Rodinu navštevuje odborník – mobilný pedagóg 1-2-krát do mesiaca na jeden a pol hodiny. Odborník sa v prítomnosti rodičov venuje dieťaťu a formou hrových činností podporuje a rozvíja jeho sluchové, komunikačné, motorické a intelektuálne schopnosti. Zároveň zmysel týchto postupov vysvetľuje rodičom, prípadne širšej rodine. Poskytuje im potrebné informácie a pomáha rodine zorientovať sa v možnostiach ďalšej odbornej starostlivosti. Cieľom je, aby rodine bola poskytnutá podpora hneď po zistení straty sluchu. Získané poznatky a skúsenosti im pomôžu v ďalšej spolupráci s odborníkmi tak, aby v prvých rokoch života dieťaťa dosiahli čo najlepšie výsledky vo všetkých oblastiach vývinu.

Finančná podpora

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis v piatom ročníku na program prerozdelí čiastku 60 tisíc EUR. Cestovné a mzdové náklady uhrádza mobilným pedagógom Nadácia Pontis zo zdrojov Nadačného fondu Telekom. Pre rodiny je služba bezplatná.

Kto sa môže prihlásiť

Rodiny s dieťaťom so sluchovou poruchou vo veku od 0 do 3 rokov z celého územia Slovenska. Podmienkou je zaslanie kompletne vyplnenej prihlášky najneskôr do piatku 4. novembra 2016 na adresu: lubica.chnapkova@nadaciapontis.sk. Názov prihlášky prosím posielajte v tvare Priezvisko_Meno.

Odborníci v programe

V 5. ročníku bude rodiny navštevovať 14 odborníkov – mobilných pedagógov. Medzi nimi sú špeciálni pedagógovia, logopedičky, psychologička z Bratislavy, Pezinku, Trenčína, Žiliny, Vrútok, Liptovskej Sielnice, Popradu, Prešova, Košíc.

Výber rodín

Výber rodín do programu bude posudzovať skupina odborníkov, na základe informácií uvedených v prihláške. Keďže do programu nemôžu byť zaradené všetky rodiny, dôležitým kritériom výberu bude najmä vek dieťaťa a skutočnosť, či rodine už takáto služba bola v minulosti poskytnutá. S vybranými  rodinami zaradenými do programu uzavrie Nadácia Pontis ako administrátor Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis Dohodu o spolupráci.

V prípade otázok sa môžete obrátiť na Ľubicu Chnápkovú z Nadácie Pontis, mobil: 0918 522 554, e-mail: lubica.chnapkova@nadaciapontis.sk

Čo povedali o programe Mobilný pedagóg rodiny z minulých ročníkov?

„Pre nás bol mobilný pedagóg vstupnou bránou do sveta nášho syna. Mobilná pedagogička nám ukázala, aké dôležité je prispôsobiť všetko tak, ako to syn potrebuje. Vďaka programu sme spoznali mnoho úžasných rodín a zistili sme, že zďaleka nie sme sami čo bojujeme s rovnakými problémami. Už len tento fakt je veľmi cenný.“ (mama 3,5- ročného Miška)

„Oceňujeme, že služba prebieha v domácom prostredí. Nás synček sa pri návšteve mobilnej pedagogičky cíti komfortne a oveľa lepšie sa učí novým veciam. Služba mobilný pedagóg a všetko čo s tým súvisí nám zmenilo život. Oveľa viac chápeme a rozumieme problematike. Mobilná pedagogička je našou oporou a stala sa aj našou priateľkou. Je obetavá, vždy ústretová, pripraví nám podklady, ktoré pomáhajú vo vzdelávaní nielen synčekovi, ale pomôžu sa zorientovať aj nám v tejto téme. Vďaka programu Mobilný pedagóg sme získali množstvo priateľov, s ktorými si pomáhame, stretávame sa. Získavame dostatok informácií, skúseností, ktoré vieme správne vyhodnotiť, aby sme mohli ďalej pomáhať. Už dnes sa na nás obracajú ľudia, ktorí potrebujú naše rady, skúsenosti a my sme šťastní, že to čo sme dostali, môžeme ponúkať ďalej.“ (mama 1,5- ročného Gregora)

„Keď príde mobilná pedagogička, tak si spolu sadneme aj s dcérkou, ktorú začne viesť k sluchovým podnetom s hračkami, ktoré priniesla, spoločne sledujeme, na aké zvuky dcérka reaguje, učíme sa zároveň posunky, skúšame, čo všetko sa dcérka naučila, či vie priradiť napr. zvieratká k zvukom, ktoré vydávajú, alebo či rozumie, keď sa jej spýtame, čo je to. Mobilná pedagogička dcérku vedie k tomu, aby si spájala činnosti so zvukmi. Je ochotná a milá, pomáha nám pri riešení niektorých otázok, poskytla nám podporu pri vybavovaní preukazu ZŤP a kompenzačných pomôcok, naučila nás, ako u dcérky zlepšovať výslovnosť slov i posunky.“ (mama 1- ročnej Nelky)

 

Leave a reply