Poznáme výsledky prvého ročníka grantovej výzvy ENTER kempy 2024

Poznáme výsledky prvého ročníka grantovej výzvy ENTER kempy 2024

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis podporí letné školy pre deti, v ktorých si budú rozvíjať programátorské zručnosti a zároveň prepoja digitálny svet s voľnočasovými aktivitami.

Cieľom grantového programu bolo podporiť organizácie, školy, centrá voľného času, ktoré organizujú zážitkové vzdelávanie pre deti počas letných, prázdninových mesiacov. Účelom výzvy bolo prepojiť technológie s voľnočasovými aktivitami počas denných alebo pobytových táborov, podpora rozvoja digitálnych zručností s ich využitím v reálnom, každodennom „off-line“ živote.

13 úspešných projektov a skoro 56-tisíc eur vyčlenených na podporu

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis vyhlásil prvý ročník grantovej výzvy Letné ENTER kempy, zameranej na podporu letných škôl pre deti (do 16 rokov), v ktorých si budú rozvíjať programátorské zručnosti a zároveň prepoja digitálny svet s voľnočasovými aktivitami.

Podmienkou pre zapojenie bolo organizovanie aktivity, ktorej časť prebieha mimo online priestoru. Od žiadateľov sa očakávalo, že predložia projekt, pozostávajúci z časti zameranej na programovanie a druhej časti „off-line“, v ktorej otestujú pripravené riešenie

Do otvorenej výzvy sa zapojilo 48 organizácií so žiadanou sumou prevyšujúcou 200-tisíc eur. Členovia komisie pri posudzovaní projektov hodnotili viacero kritérií vrátane kreativity nápadu, spôsobu realizácie, prínosu a udržateľnosti.

Digitálne vzdelávanie sa dá skombinovať s letným oddychom

Odborná komisia zložená zo štyroch hodnotiteľov vybrala 13 najlepších projektov, ktorým pridelili granty v celkovej výške skoro 56-tisíc eur. Najviac podporených žiadostí je z Bratislavského (4), Banskobystrického (3) a Nitrianskeho kraja (3).

„Prvý ročník letnej grantovej výzvy ENTER kempy 2024 nám ukázal, že na Slovensku máme kopec zanietených ľudí a organizácii, ktoré chcú motivovať mládež a prepájať online a offline svet. Dôkazom je takmer päť desiatok zapojených projektov, ktoré svojimi aktivitami majú za cieľ rozvíjať digitálne zručnosti tej najmladšej populácie a nadobudnuté vedomosti zužitkovať v reálnom, fyzickom svete. Aj keď všetci vieme, že leto má byť plné oddychu a bez žiadneho memorovania, týchto 13 vybraných projektov nám ukázalo, ako sa dá krásne skombinovať učenie sa digitálnych zručností a programovania s letnými voľnočasovými aktivitami,“ uviedol Alexander Sejna, člen hodnotiacej komisie za Nadačný fond Telekom.

Podporené projekty zahŕňajú rôznorodé aktivity, cez naprogramovanie robota Photona, či dronov, hľadanie pokladov, meranie kvality ovzdušia v triedach a následné snahy o zlepšovanie mikroklímy, vytvorenie inteligentných skleníkov na pestovanie mikrozeleniny, alebo vytvorenie zariadenia – asistenta pre zdravie cez naprogramované micro:bity.

Zoznam všetkých podporených projektov si môžete pozrieť tu.