Podporili sme vzdelávanie seniorov v digitálnych zručnostiach

Podporili sme vzdelávanie seniorov v digitálnych zručnostiach

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis má za sebou tretí ročník grantovej výzvy Zrelí na dobu digitálnu, zameranej na zlepšenie vzťahu starších ľudí k digitálnym technológiám a rozvoj ich zručností.

Začiatkom roka Inštitút pre verejné otázky IVO realizoval prieskum na reprezentatívnej vzorke, ktorá odhalila, že za posledné roky stúpol celkový podiel užívateľov internetu medzi seniormi. V súčasnosti takmer 70 % seniorov využíva internetovú konektivitu alebo má k nej prístup.

Napriek tomu, že sa situácia s využívaním info-komunikačných zariadení zlepšuje, väčšina seniorov pripúšťa, že má problém so základnými zručnosťami ako inštalovanie programov, nastavovanie základných funkcií, sťahovanie a odosielanie súborov, nastavenie internetového pripojenia či využívanie elektronických služieb na internete. Táto slabá informovanosť a neznalosť sa podpisuje na častejších podvodoch uskutočňovaných na senioroch.

Podporu vzdelávania seniorov v téme digitálnych zručností realizuje Nadačný fond Telekom v Nadácii Pontis už od roku 2021. Počas obdobia dvoch rokov bolo podporených 30 projektov v celkovej výške viac ako 100-tisíc eur. Pripravené aktivity pomohli takmer trom tisíckam  seniorov a senioriek v celého Slovenska. Projekty sa realizovali v materských aj základných školách, sociálnych zariadeniach, knižniciach, arcidiecéznych charitách, obciach ale aj univerzitách.

Na podporu sme vyčlenili 55-tisíc eur

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis má za sebou tretí ročník grantovej výzvy Zrelí na dobu digitálnu, zameranej na zlepšenie vzťahu starších ľudí (65+) k digitálnym technológiám a rozvoj ich zručností. Cieľom výzvy bolo okrem vzdelávania aj zvýšiť kritické myslenie seniorov s dôrazom na bezpečné správanie sa v kybernetickom priestore a pomôcť im overovať informácie, či vyhodnocovať relevantnosť správ. Do otvorenej výzvy sa v roku 2024 zapojilo 57 organizácií so žiadanou sumou prevyšujúcou 255-tisíc eur.

Členovia komisie pri posudzovaní projektov hodnotili viacero kritérií vrátane obsahového prínosu pre seniorov. Hodnotitelia sa zhodli, že kvalita projektov z roka na rok narastá a je pozitívne, že projekty sa nesústredia iba na nákup materiálneho zabezpečenia, ale že sa zameriavajú na vzdelávanie, bezpečnosť či medzigeneračnú spoluprácu.

„Prax ukazuje, že starší človek nemá žiadny vážny problém so zvládnutím moderných technológií, ak chce a ak má niekoho, kto mu pomôže s vysvetlením a zaškolením. Robiť audiovizuálne záznamy v patričnej kvalite, archivovať, či dokonca robiť livestream je dnes možno bežnou vecou, ale aj ju zvládnu samotní seniori a vo vysokej kvalite pre obecnú verejnosť, je to podľa nás skvelé,” hovorí Michal Smetanka, organizátor projektu z prvého ročníka výzvy.

Odborná komisia zložená zo šiestich hodnotiteľov vybrala 12 najlepších projektov, ktorým pridelili granty v celkovej výške 55-tisíc eur. Najviac podporených žiadostí je z Bratislavského, Žilinského a Banskobystrického kraja.

Digitálny svet pre nepočujúcich aj Digitálne piplačky

Projekt Organizácie DeafStudio reaguje na to, že mnohí nepočujúci seniori čelia bariéram v prístupe k informáciám. Chýbajú im potrebné digitálne zručnosti na využívanie moderných technológií a majú obmedzený prístup k online zdrojom v posunkovom jazyku ako spravodajské videá, webové stránky komunity nepočujúcich či sociálne siete. Prostredníctvom workshopov pre nepočujúcich seniorov chcú zlepšiť ich digitálnu gramotnosť a prístup k online zdrojom v posunkovom jazyku.

Občianske združenie Presahy už dlhú dobu buduje komunitu senioriek, ktoré sa stretávajú každý týždeň na podujatí Piplačky. Venujú sa rôznym kreatívnym technikám, pletú, vyšívajú, tvoria. Aj na týchto podujatiach identifikovali potrebu zvýšiť digitálnu gramotnosť seniorkami.

Počas jedného z týchto stretnutí usporiadali Digitálne piplačky – interaktívnu prednášku zameranú na digitálnu gramotnosť, ktorá zaznamenala veľký úspech. Preberali široké spektrum tém digitálnej gramotnosti, ako je bezpečnosť na internete, spamy, podvody a hoaxy, online nakupovanie a platby aj ďalšie. Preto sa rozhodli pokračovať pravidelnými vzdelávacími aktivitami.

Seniori sú v kyberpriestore ohrození

Podľa Marcela Zanechala, manažéra korporátnej bezpečnosti v spoločnosti Slovak Telekom, je evidentné, že seniori sú častým cieľom kybernetických útokov špeciálne zameraných na túto vekovú kategóriu.

Najčastejšie musia čeliť rôznorodým sofistikovaným útokom vo forme spamov a phishingov, ktoré sú prakticky realizované ako podvodné telefonáty, e-maily, webstránky a SMSky. Tieto sa od nich snažia vylákať citlivé informácie alebo priamo peniaze. Pri páchaní podvodov prácu podvodníkom uľahčuje nedostatočná znalosť tejto problematiky u danej cieľovej skupiny a ich neskúsenosť s modernými technológiami.

„V praxi vidíme, že napriek tomu, že sa v médiách cyklicky objavujú informácie o podvodoch tohto typy páchaných na našej najstaršej populácii, ich nedostatočné znalosti a zručnosti naďalej spôsobujú vysokú úspešnosť útokov,“ hovorí Zanechal. „Osveta je kľúčová a dôležitá. A to v každom veku, aby si všetky cieľové skupiny uvedomovali možné nástrahy a riziká, ktoré technologický pokrok prináša,“ uzatvára.

Zvýšiť bezpečnosť seniorov v digitálnom svete sa rozhodol projekt Konšporátori.sk. V spolupráci s miestnymi knižnicami plánujú usporiadať tri série troch interaktívnych workshopov na tému manipulácie, hodnovernosti a overovaní zdrojov, rozoznávania hoaxov a dezinformácií.

V rámci workshopov budú mať seniori možnosť diskutovať s novinárom o tom, ako fungujú médiá a na záver si zahrajú interaktívny kvíz, ktorý preverí získané vedomosti.

Zoznam všetkých podporených projektov si môžete pozrieť tu.