Otvárame nový grantový program pre angažovaných zamestnancov Slovak Telekom

Otvárame nový grantový program pre angažovaných zamestnancov Slovak Telekom

Záleží vám na komunite, v ktorej žijete? Chcete podporiť aktivity organizácie alebo školy vo vašom okolí? Spolupracujete v centre voľného času a chceli by ste nájsť finančnú podporu pre jeho aktivity? Ako zamestnanec spoločnosti Slovak Telekom máte príležitosť ich odporučiť do zamestnaneckého grantového programu, z ktorého môžu žiadať o zdroje na svoje nápady.

Časový harmonogram výzvy
  • 31. máj 2024 – Vyhlásenie výzvy
  • 21. jún 2024 do 23:59 – Uzávierka prijímania žiadostí o poskytnutie finančnej podpory
  • Do 1. júla 2024 – Formálna kontrola žiadosti, hodnotenie, oznámenie výsledkov
  • 31. máj – 15. október 2024 – Oprávnené obdobie čerpania grantu
  • 31. október 2024 –Termín na podanie záverečnej správy (obsahovej aj finančnej)

Stiahnite si celé znenie grantovej výzvy.

Kontakt pre žiadateľov o finančnú podporu:

Nadácia Pontis
Kristína Kriššák, kristina.krissak@nadaciapontis.sk
Telefón: 0905 449 265