Nové kolo grantovej výzvy na zlepšenie života nepočujúcich

Nové kolo grantovej výzvy na zlepšenie života nepočujúcich

Vyhlasujeme nové kolo grantovej výzvy s názvom  Hľadáme ďalší zmysel – pre nepočujúcich 2018. 

V rámci výzvy podporíme organizácie a združenia venujúce sa komunite nepočujúcich a ich projekty, ktoré dokážu pomocou informačno-komunikačných technológií zlepšiť život tejto cieľovej skupine. Hľadáme rozvíjajúce sa aplikácie a technológie, ktoré:

  • pomáhajú búrať bariéry medzi nepočujúcimi,
  • umožňujú jednoduchšiu komunikáciu,
  • zlepšujú prístup k informáciám,
  • podporujú bezpečnosť pri práci s informáciami.

Projekt môže žiadať o podporu až do výšky 3 000 eur.

Viac informácií nájdete v kategórii „Výzvy”.