Niektorí učitelia nezaháľajú ani v lete

Niektorí učitelia nezaháľajú ani v lete

Naše školstvo potrebuje vynikajúce učiteľky a učiteľov, ľudí s víziou, ktorí pripravia deti na reálny život a na zvládanie výziev, ktoré so sebou prináša meniaci sa svet. V nadačnom fonde už šesť rokov podporujeme Komenského inštitút, kde pedagogičky a pedagógovia môžu získať kvalitné ročné vzdelávanie a vďake nemu hľadať spôsoby a nadobúdať nové zručnosti ako zatraktívniť výučbu a využívať na hodinách modernú didaktiku.

Druhý júlový týždeň sa nový ročník Komenského inštitútu rozbehol naplno. Do Vzdelávacieho centra v Zaježovej dorazila skupina 23 pedagógov z celého Slovenska, aby začali svoju cestu rozvoja. Navzájom sa spoznávali a vytvárali si vzťahy v teambuildingových aktivitách, každý stretol svojho mentora, ktorý ich bude sprevádzať počas celého roka a položili základy pre svoje pedagogické projekty, prostredníctvom ktorých sa budú snažiť priniesť inovácie a nové myšlienky na svoje školy, k svojim študentom, kolegom a pomôžu tak opäť malými krokmi k zlepšeniu školstva na Slovensku.