Naučme deti počas leta prepojiť digitálne technológie s voľnočasovými aktivitami

Naučme deti počas leta prepojiť digitálne technológie s voľnočasovými aktivitami

Pripravujete pre deti leto plné zábavy, získavania nových zážitkov, poznania a vedomostí? Nadačný fond Telekom vyhlasuje zaujímavý grant, v ktorom je možné prepojiť zodpovedné využívanie moderných technológií, telefónov, tabletov či počítačov so športovými aktivitami a pohybom na čerstvom vzduchu.

Myšlienkou výzvy je motivácia detí vytvoriť rôzne aplikácie či funkčné riešenia, ktoré im pomôžu hravou formou podporiť ich záujem o skúmanie okolitého sveta. Vytvorené funkčné modely môžu slúžiť na podporu zdravého životného štýlu, športovej aktivity, vytvorenie interaktívnych digitálnych hier s presahom do exteriéru, či naprogramovanie rôznych aplikácii využiteľných v prírode. Cieľom nie je sedieť hodiny zavretý v miestnosti a programovať, ale vybehnúť von a prepojiť digitálny svet so skutočným.

Časový harmonogram výzvy

  • 22. apríl 2024 – Vyhlásenie výzvy
  • 17. máj 2024 do 23:59 – Uzávierka prijímania žiadostí o poskytnutie finančnej podpory
  • 31. máj 2024 – Hodnotenie projektov, oznámenie a zverejnenie výsledkov
  • 1.6.2024 – 15.9.2024 – Realizácia projektov a čerpanie finančných prostriedkov
  • do 30. septembra 2024 – Uzávierka pre zaslanie záverečnej správy a vyúčtovanie

Stiahnite si celé znenie grantovej výzvy.

Kontakt pre žiadateľov o finančnú podporu:

Nadácia Pontis
Kristína Kriššák, kristina.krissak@nadaciapontis.sk
Telefón: 0905 449 265