Na lepšom školstve sa už pracuje. Aj vďaka podpore z NF Telekom

Na lepšom školstve sa už pracuje. Aj vďaka podpore z NF Telekom

Občianske združenie Nové školstvo je známe vďaka kampani Chcem vedieť viac. V júli 2017 prichádza s ďalším projektom Školy pre všetkých, ktorý má pomôcť kvalitnejšiemu vzdelaniu pre budúce generácie. Cieľom  trojročného projektu je detailne popísať potreby  vybraných škôl a následne im poskytnúť podporu, ktorá sa týka nielen obsahu vzdelávania, ale aj učiteľských prístupov. V pilotnej fáze sa bude pracovať na troch základných školách. Na základe ich skúseností sa projekt rozšíri na ďalšie školy. Naplánované sú4 fázy – prípravná, výskumná, servisná a hodnotiaca. Práve v prvej, prípravnej fáze, má Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis kľúčovú úlohu.

Trojročný boj za lepšie školstvo

Nadačný fond Telekom finančne pomôže v začiatkoch celého projektu – pri vyberaní škôl, spracovaní metodológie a pri samotnom rozbehnutí výskumnej fázy. V rámci prvej fázy sa vyberú tri školy – jedna z východného, jedna zo stredného a jedna zo západného Slovenska. Po uzavretí dohôd sa projekt presunie do druhej – výskumnej fázy, ktorá potrvá od októbra 2017 do jún 2018. Jej cieľom bude zmapovať prostredie vo vybraných školách a miestnych komunitách prostredníctvom dotazníkov či rozhovorov. V lete 2018 sa začne tretia, servisná fáza, pri ktorej sa školám poskytne podpora v podobe rôznych aktivít a platformy pre výmenu skúseností. Do celého procesu sa zapoja aj externí odborníci. Napokon, počas leta 2019 a 2020, prebehne hodnotiaca fáza, ktorá určí, na čo presne je potrebné zamerať sa v nasledujúcich rokoch.

 

Leave a reply