Micro:bity získa ďalších 148 škôl. Žiaci budú tvoriť smart domácnosti či multifunkčné ihriská

Micro:bity získa ďalších 148 škôl. Žiaci budú tvoriť smart domácnosti či multifunkčné ihriská

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis podporil v druhom ročníku grantového programu Digitálna generácia 148 projektov, ktorým prerozdelí celkovo 140-tisíc eur. Do výzvy sme prijali 167 žiadostí o grant na zakúpenie micro:bitov. Podporené projekty sú z celého Slovenska.

Program Digitálna generácia je súčasťou projektu ENTER, ktorého cieľom je podpora digitálneho vzdelávania na školách. Telekom sa v spolupráci s organizáciami SPy a Aj Ty v IT snaží podporovať a zlepšovať podmienky pre rozvoj digitálnych zručností inovatívnym a zážitkovým spôsobom. Zároveň chce priniesť učiteľom a učiteľkám ďalší nástroj, ktorý im pomôže na ich hodinách a zlepší záujem ich žiakov a žiačok o svet digitálnych technológií. Podporené školy získali v rámci projektu grant na zakúpenie micro:bitov, ktoré slúžia na výučbu programovania, ale môžu byť využité nielen na hodinách informatiky, ale aj na všetkých ostatných predmetoch, pretože ich použitie je veľmi praktické a variabilné. 

Podporené projekty

Žiaci Základnej školy na Ulici Pionierov v Rožňave budú napríklad pomocou micro:bitov zostavovať maketu inteligentného mesta. Každá skupinka žiakov bude pracovať na jednej časti projektu – napr.  na vytvorení inteligentnej domácnosti, školy, centra zdravia, parkoviska a pod. Pri tvorbe jednotlivých komponentov projektu sa žiaci naučia pracovať so senzormi, pripájať ich a naprogramovať ich. Okrem toho manuálne pripravia makety domov, mesta tak, aby sa vytvorila reálna 3D maketa malého minimestečka, v ktorom bude aj cestovný ruch s využitím Ring: Bit Car.  Z jednotlivých komponentov projektu budú vytvorené video výstupy, kde žiaci predstavia výsledky svojej práce .

Na podobnom projekte budú pracovať aj žiaci Cirkevnej spojenej školy na Okružnej ulici v Dolnom Kubíne. Počas vyučovania budú pracovať na tvorbe mini domu – typu smart home. Počas vyučovacích hodín technickej výchovy vytvoria otvorenú maketu domu. Micro:bit využijú na zabezpečenie jednotlivých prvkov smart napr. zapnutie svetla pri pohybe, vytvorenie alarmu pre domácnosť, udržiavanie teploty v domácnosti – pri zvýšení teploty zapnutie ventilátora, diaľkové ovládače a podobne. Celý projekt bude slúžiť ako motivácia žiakov počas vyučovacích hodín, aby videli využiteľnosť informatiky v praxi, napríklad aj v podobe interaktívneho – smart domu.

Žiaci Základnej školy s materskou školou na Pionierskej ulici v Brezne budú prostredníctvom micro:bitov zisťovať kvalitu životného prostredia v triede (sledovanie hladiny hluku, osvetlenia, čistoty ovzdušia), či monitorovať vlhkosť pôdy. Okrem toho sa budú venovať aj automatickému zavlažovaniu rastlín, pestovaniu rastlín v umelých podmienkach – v skleníku, meteorologickej stanici a pod.

Na Základnej škole Kláry Jarunkovej v Podbrezovej  bude cieľom používania micro:bitov  vytvorenie multifunkčného školského ihriska s futbalovou, basketbalovou a bežeckou plochou. Pohyb a šport je aktivita, ktorá zaujíma chlapcov aj dievčatá.  Cieľom je naprogramovať pomocou micro:bitov kód na počítanie gólov/košov a krokomer, čo je využiteľné aj počas telesnej výchovy a tak prepája informatiku aj s týmto predmetom.

Zoznam všetkých podporených projektov nájdete tu.

Zloženie hodnotiacej komisie

 • Magdaléna Bellayová
 • Monika Spótová
 • Angelika Fogašová
 • Žofia Teplická
 • Bibiána Kleinová
 • Peter Halák
 • Martin Foltin
 • Eva Pintérová
 • Mária Babušová
 • Barbora Hullová
 • Erik Krajinčák
 • Kristína Marušová
 • Ľuboš Sibert
 • Pavol Pikla
 • Eva Havelková
 • Veronika Káčerová
 • Martin Cápay
 • Martina Hmírová
 • Jakub Žaludko
 • Ladislav Ostroha

Na zasadnutí komisie sa bez hlasovacieho práva zúčastnili:

 • Tatiana Švrčková (Slovak Telekom)
 • Radana Deščíková (Nadácia Pontis)
 • Eva Mikolajczyková (Nadácia Pontis)
 • Matej Palacka (Nadácia Pontis)