Komenského inštitút – zmenou k lepšiemu školstvu

Komenského inštitút – zmenou k lepšiemu školstvu

Komenského inštitút je vzdelávacím a praktickým kurzom, ktorý chce priniesť zmenu. Ako? Podporou učiteľov. Práve od nich sa má odvíjať skutočná zmena v školstve. Témami, ktorými sa inštitút zaoberá sú napríklad rôzne alternatívy výučby, interaktívne učenie či zážitková pedagogika. Takto chce inštitút docieliť lepšiu budúcnosť nielen pre školstvo, ale aj pre celé Slovensko. O čom presne však je tento projekt? Aj to sme sa pýtali jeho koordinátorky, Kataríny Pázmány.

Prečo vznikol Komenského inštitút a kto stojí za jeho vznikom?

Komenského inštitút vznikol ako  odozva pre učiteľov, ktorí chceli meniť školstvo a nečakať pritom na nové vyhlásenia. Je to priestor pre pedagogických lídrov Slovenska, ktorí majú potenciál ukazovať konkrétne zmeny, ale zároveň aj poukazovať na problémy, ktoré v školstve sú a hovoriť verejnosti, akým spôsobom by sa dali riešiť.

V čom spočíva celý koncept Komenského inštitútu?

Komenského inštitút nadviazal na úspešný projekt – Sokratov inštitút. V tom čase bol Sokratov inštitút otvorený iba pre študentov a čerstvých absolventov. Keďže oň mali záujem aj učitelia, vznikla myšlienka spájať a podporovať učiteľov, ktorí sa neboja na sebe pracovať, chcú experimentovať a vo svojich študentoch postupne prebúdzať ducha slobodného myslenia a rozvíjať pocit osobnej zodpovednosti.

Ide o vašu vlastnú ideu alebo ste sa inšpirovali zahraničím?

Vznik Sokratovho inštitútu bol inšpirovaný prestížnou Schumacher collage, medzinárodnou vzdelávacou inštitúciou, ktorá už 25 rokov vedie ľudí k prírode, osobnej transformácii a k občianskemu aktivizmu.

Prečo je tento kurz iný ako bežné vzdelávanie učiteľov?

Veríme, že len vynikajúci učitelia vytvárajú vynikajúce školy. Nevyhnutné nie sú krajšie učebnice, viac tabletov v triede alebo lepšie pripravené testy. Kľúčoví sú učitelia, ktorí majú zručnosti a kompetencie meniť školstvo a vytvárať ostrovy pozitívnej deviácie. Komenského inštitút je ročným vzdelávaním. 20 učiteľov sa pravidelne stretáva na workshopoch, letnej škole a online seminároch, kde majú možnosť bezplatne získať vedomosti a zručnosti k realizácii praktickej školskej reformy vo svojej komunite (každý účastník pracuje na svojom mikroprojekte). Nemôžeme stále čakať na osvieteného ministra. Skutočná zmena môže prísť len zdola – od učiteľov v spolupráci s rodičmi a žiakmi.

Výnimočné taktiež je, že Komenského inštitút tvorí rôznorodá skupina – medzi našimi účastníkmi sú riaditelia, učitelia ZŠ a  SŠ s rôznymi učiteľskými aprobáciami, homeschooleri, učiteľka na špeciálnej či na vysokej škole. Takisto sme otvorení študentom pedagogických odborov.

Ako vyzerá rok účastníka Komenského inštitútu? Ako je zostavený? Čo učitelia absolvujú a kam ich to má priviesť?

Rok začína týždennou letnou školou v auguste. Vychádzajúc z programu “Posilnení učitelia” a otváraním tém ako: práca s mocou, moja školská vízia, či pedagogické vyhorenie chceme posilniť rolu a pozíciu učiteľov v školských komunitách. Do júna sa naši účastníci pravidelne stretávajú na štvordňových workshopoch vo Vzdelávacom centre na Zaježovských lazoch pri Zvolene. Dotýkame sa tém, ktoré v slovenskom školstve dlhodobo absentujú, ako napríklad kritické myslenie, rešpektujúca komunikácia, facilitácia a riešenie konfliktov, či zážitková pedagogika a inovatívne formy učenia. Počas roka tvoria učitelia významnú rolu v peer skupinách a online seminároch.

Druhú líniu tvorí realizácia mikroprojektu – praktickej školskej reformy vo svojej školskej komunite. Mikroprojekty sú takými 20 pedagogickými start-upmi 🙂 V Bratislave vznikla v átriu školy escape –room, ako nástroj na učenie prírodných predmetov, v Martine zavádzajú myšlienkové rutiny na hodiny fyziky (pozn. ide o inovatívny spôsob učenia vyvinutý v Harvarde, ktorý zachytáva proces myslenia, nie len samotný výsledok), v Banskej Bystrici majú namiesto známok mapy učebného pokroku. Obhajoba mikroprojektu pred expertnou komisiou slúži na úspešné absolvovanie štúdia. Účastníkov sa snažíme v mikroprojektoch podporiť – majú svojho mentora i mikrogrant vo výške 300 EUR.

Kto sú mentori týchto učiteľov?

Sú nimi odborníci vo svojich oblastiach. Napíklad tému facilitácie a riešenia konfliktov rozoberajú so špičkovým trénerom a facilitátorom Dušanom Ondrušekom, ktorý sa roky venuje riešeniu konfliktov a doteraz viedol viac ako 1 100 tréningov vo viac ako 40 krajinách. Našich účastníkov takto prepájame s odborníkmi na školstvo, s ľuďmi z biznisu, či psychológmi. A neformálna atmosféra workshopov dovoľuje rozprávať sa s lektorom aj počas obedov či sauny.

Ako môžu spoznať žiaci alebo aj rodičia, že učiteľ má za sebou štúdium na Komenského inštitúte?

Rada by som povedala, že ak sa deje vo vašej triede či škole niečo inak, pozrite sa na stránku Komenského inštitútu, či vášho učiteľa nenájdete medzi našimi účastníkmi. A ak nie, určite ho nominujte, aby sa prihlásil do ďalšieho ročníka.

Máte aj konkrétny príklad, čo sa podarilo vašim minuloročným absolventom?

Práve prebieha pilotný ročník Komenského inštitútu, ale všetky mikroprojekty si môžete pozrieť tu. Ja osobne všetkým účastníkom neskutočne fandím a úspech vidím v každom jednom nápade. Napríklad jeden náš účastník chcel vyučovať dejepis pomocou daltonskej metódy. Tá  dáva mnoho slobody žiakom a okrem iného im dovoľuje učiť sa mimo triedy (na chodbách školy a podobne). Prirodzene, takýto nápad nie je podporený školským poriadkom a rodičia môžu vyjadriť isté pochybnosti. Avšak krásnym príkladom toho, že sa veci dajú aj inak je to, že sa tento nápad zrealizoval. Že sa do neho zapojili ostatní – škola, učitelia, rodičia i žiaci a teraz títo žiaci dosahujú v porovnaní s inými triedami lepšie výsledky.

Je kurz akreditovaný? Môžu si zaň učitelia zarátať kredity?

Komenského inštitút nie je pre učiteľov akreditovaný. Avšak, ak ste študenti pedagogických odborov, môžete zaň získať ECTS kredity, ktoré sa rátajú do vášho diplomu. Našim odborným partnerom je Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorá tento program pre študentov zastrešuje.

Aký je záujem o kurz? Hlásia sa ľudia proaktívne alebo ich oslovujete vy? Čo  motivuje učiteľa, aby prišiel a absolvoval Komenského inštitút?

Minulý rok sa prihlásilo 97 učiteľov, z toho 40 sme pozvali na pohovory a z nich sme vybrali 20. Myslím si, že je množstvo učiteľov, ktorí robia výborné veci, Komenského inštitút ma za cieľ týchto učiteľov podporiť a prepájať. A čo ich motivuje? Poviem to v slovách tohtoročnej účastníčky, Dagmar:
„Prišla som taká nadšená zo Zaježovej, akoby som objavila stred vesmíru. Dalo mi to veľmi veľa, okrem ľudí rovnakej krvnej skupiny a odhodlania, som tam viac pochopila seba a dalo mi to ohromnú silu hovoriť a konať veci, ktoré som cítila vo vnútri (najmä v školskom prostredí). Keď sa zbavíš posledných okov strachu či pochybností, je to ultragalaktický stav :-)”

Prihlasovanie do nového ročníka bude otvorené 1. 3. 2017. Viac informácii nájdete na webovej stránke www.komenskehoinstitut.sk.

 

 

Leave a reply