INFORMÁCIE PRE NEPOČUJÚCICH – veľkonočné sviatky

INFORMÁCIE PRE NEPOČUJÚCICH – veľkonočné sviatky

Milí nepočujúci,

prinášame vám ďalšie informácie súvisiace s korona vírusom. Sme presvedčení, že je dôležité, aby ste dostávali z rôznych zdrojov čo najviac informácií.

V pondelok, 6. 4., vláda prijala nové opatrenia s bojom proti korona vírusu. Vláda schválila obmedzenie slobody pohybu počas veľkonočných sviatkov. Zákaz vychádzania platí od stredy 8. apríla od 00:00 a skončí sa v pondelok 13. apríla o 23:59.

Zákaz vychádzania sa nevzťahuje na:

  • obvyklú cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej alebo inej obdobnej činnosti;
  • cestu v nevyhnutnom rozsahu s cieľom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb, teda nákup potravín, liekov, zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, domáce zvieratá či doplnenie pohonných hmôt;
  • cestu s cieľom obstarania nevyhnutných životných potrieb (vymenovaných v predchádzajúcom bode) pre inú osobu v rámci územia okresu (v prípade Košíc a Bratislavy v rámci územia mesta), môže ísť o dobrovoľníctvo či susedskú výpomoc;
  • cestu do zdravotníckeho zariadenia s cieľom neodkladného vyšetrenia vrátane sprevádzania blízkou osobou či príbuzným;
  • pobyt v prírode v rámci okresu, v prípade Košíc a Bratislavy v rámci územia mesta;
  • cestu na pohreb blízkej osoby;
  • cestu s cieľom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takúto starostlivosť odkázaný, môže ísť o cestu len v rámci okresu, v prípade Košíc a Bratislavy v rámci územia mesta.

V prípade BratislavyKošíc nie sú takéto cesty limitované jednotlivými okresmi, ale územím celého mesta (napríklad v Bratislave je ich päť ).

Vláda prijala aj zákaz zhromažďovania viacerých osôb s výnimkou členov spoločnej domácnosti.

Ak niekto chce ísť na chalupu v inom meste, nemôže.

V uliciach bude polícia a armáda kontrolovať zákaz vychádzania. Môžu občanov Slovenska zastaviť a spísať s nimi dotazník. Tým, ktorí nariadenia porušia, hrozí pokuta 1659 eur.