Informácie pre nepočujúcich v súvislosti s využívaním služieb bánk, úradov, poisťovní

Informácie pre nepočujúcich v súvislosti s využívaním služieb bánk, úradov, poisťovní

Milí nepočujúci,

na Slovensku už máme novú vládu. Vláda už mala rokovanie a prijala 40 rôzne opatrenia proti šírenie koronavírus.  Vláda odporúča, aby ľudia von čo najmenej – iba veľmi súrne veci, ktoré nedá sa odložiť.

Toto súvisí – prosíme vás, teraz obdobie vy viacej doma, mimo dom vybaviť len neodkladné a urgentné záležitosti. Niektorí už majú skúsenosť – problém získať niektoré informácie od banky, poisťovne alebo úrad cez on line tlmočníka. Stalo sa – nepočujúci volal on line tlmočníka a žiadal zistiť informáciu v banke (napr. bolo už zaplatiť úver – v poriadku). On line tlmočník vysvetlil, informáciu žiada nepočujúca osoba. Ale banka odmietla informáciu poskytnúť  online tlmočníkovi.  Prosíme, aby ste si uvedomili – toto nie je chyba jeho – online tlmočník, on  neschopný, on nechce vám pomôcť alebo nevie komunikovať spolu banka. Nie!  Toto trošku problém iný. Informácie súvisí účet banka, úver banka, osobné údaje, atď. – zákon zakazuje poskytovať, ak žiada iná osoba. Prečo? Toto je ochrana  osobné údaje, bankové a telekomunikačné tajomstvo.  Ak by zamestnanec napr. v banke tieto informácie poskytol do telefónu inej osobe,  zamestnanec poruší zákon, banka môže trest a môže jeho vyhodiť zo zamestnania.

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis chce pomôcť nepočujúcim a preto už oslovila niektoré inštitúcie, napríklad banky, či oni nedokážu vymyslieť voľačo – nejaké postupy ako dodržať zákon a vtom nájsť riešenie, aby takéto citlivé informácie pre nepočujúcich bolo možné cez on line tlmočníka poskytovať nepočujúcim.  Ak sa podarí nájsť nejaký vhodný systém, potom vám oznámime.  

Aj nepočujúci si môžu niektoré informácie vyžiadať sami cez meil. Nepočujúci majú problém napísať správne svoju žiadosť, čo potrebujú. Toto problém nie je. Určite viete, že súčasťou služby online tlmočník je aj kontrola písaného textu. Jednoducho, napísať svoju žiadosť, aby banka napísala informáciu cez meil. Vašu žiadosť on line tlmočník upraví a vy jednoducho pošlete do banky. Banka potom pošle informáciu Vám priamo na Vašu meilovú adresu.  To znamená, banka nedá informáciu inej osobe, ale pošle priamo Vám.

Ďakujeme nepočujúcim, že využívajú službu online tlmočníka a veríme, že ste spokojní.