Hľadáme tlmočníkov posunkového jazyka pre program Online tlmočník

Hľadáme tlmočníkov posunkového jazyka pre program Online tlmočník

Online tlmočník prepája od roku 2015 cez Skype počujúcich a sluchovo znevýhodnených.

Vďaka Online tlmočníkovi nepočujúci komunikujú s počujúcimi v rôznych situáciách aj bez fyzickej prítomnosti tlmočníka. Stačí im k tomu počítač s web kamerou, mobilný telefón prípadne tablet. Pomocou nich sa cez program Skype môžu spojiť s tlmočníkom, ktorý pracuje z domu pri počítači s web kamerou a pomôže im vyriešiť vzniknutú situáciu. Online tlmočník pomáha aj počujúcim, ktorí by sa radi skontaktovali s nepočujúcimi.

Hľadáme online tlmočníkov

Ak sa vám páči program Online tlmočník a chceli by ste byť jeho súčasťou, prihláste sa. Hľadáme tlmočníkov, ktorí:

  • ovládajú slovenský posunkový jazyk alebo posunkovú slovenčinu,
  • majú radi nepočujúcich, poznajú ich kultúru a rešpektujú ju,
  • sú samostatní a zodpovední,
  • chcú sa vzdelávať a zlepšovať sa.

Keďže mnohí nepočujúci a sluchovo znevýhodnení ľudia nedokážu interpretovať texty a slovenčina je pre nich cudzí  jazyk, online tlmočník by mal dobre ovládať slovenskú gramatiku, aby mohol nepočujúcim pomôcť s kontrolou textu pre úrady alebo pri ich podnikaní.

Čo vám ponúkame:

  • možnosť byť súčasťou unikátneho programu,
  • flexibilný pracovný čas a prácu z domu (cca 5 h týždeň),
  • zaujímavé finančné ohodnotenie (8 eur/hod.),
  • vzdelávanie v slovenskom posunkovom jazyku,
  • možnosť práce na živnosť.

Chcete sa prihlásiť?

Záujemcov o túto pracovnú pozíciu prosíme, aby vyplnili prihlasovací formulár* najneskôr do utorka 5. februára 2019. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte koordinátorku programu Online tlmočník na emailovej adrese eva.mikolajczykova@nadaciapontis.sk alebo na mobilnom čísle 0917 429 981. Všetkých záujemcov budeme po zaslaní prihlášky kontaktovať s informáciami o ďalšom postupe.

 

* Odoslaním prihlášky poskytujete Nadácii Pontis so sídlom Zelinárska 2, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 317 848 28, registrovanú podľa zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách na Ministerstve vnútra SR dňa 7. 11. 1997 pod registračným číslom 203/Na – 96/463 ako prevádzkovateľovi podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vaše osobné údaje v rozsahu uvedenom v prihláške za účelom prihlásenia sa do programu Online tlmočník.  Odoslaním potvrdzujete, že ste poskytli správne, úplné a presné osobné údaje, a tiež to, že ste informovaný/á o Vašom práve súhlas kedykoľvek písomne odvolať na adrese Nadácie Pontis, prípadne e-mailom na pontis@nadaciapontis.sk. Ďalšie práva: prístup k osobným údajom, vymazanie, obmedzenie spracúvania osobných údajov, namietať spracúvanie, prenosnosť osobných údajov a podať návrh na začatie konania na Úrade  na ochranu osobných údajov. Vaše osobné údaje budú poskytnuté hodnotiacej komisii, pričom jej členovia budú poučení o podmienkach spracúvania.