Etika a transparentnosť

ETIKA A TRANSPARENTNOSŤ

Kódex
transparentnosti

Nadačný fond Telekom je členom Asociácie firemných nadácií a nadačných fondov. Ako signatár je viazaný Etickým kódexom a Kódexom transparentného nadačného fondu, ktoré ho zaväzujú k podrobnému zverejňovaniu informácií o činnosti, a to nad rámec platnej legislatívy. V záujme transparentnosti celého systému asignácie je dôležité, aby mala verejnosť jednoduchý prístup k týmto údajom.

Etický
kódex

Plnenie kódexu transparentnosti

Na tomto mieste môžete nájsť informácie o plnení Kódexu transparentnosti, ktorý zaväzuje Nadačný fond Telekom k zverejňovaniu informácií nad rámec zákona.

Základné dokumenty
Finančné prehľady

 

Položka
Plnenie
Poznámka

 

Udeľovanie grantov

 

 

Položka
Plnenie
Poznámka

 

 

Komunikácia

 

 

Položka
Plnenie
Poznámka