ElimuRobotik povzbudzuje u detí záujem o IT

ElimuRobotik povzbudzuje u detí záujem o IT

Učiť deti správne využívať informačné technológie je ako učiť ich bicyklovať. Najprv im stále stojíte za chrbtom, potom sa ich pomaly púšťate a nakoniec ich necháte rozhodnúť sa, kedy a kam pôjdu. Na rozdiel od bicyklov, pri technológiách sa často stáva, že sa dostanú do detských rúk skôr, ako s nimi dokážu správne zaobchádzať. Situácii sa dá pomôcť aj vďaka projektu ElimuRobotik GO UP z dielne Občianskeho združenia Jeleň (Elimu).

OZ Jeleň (Elimu) ponúka deťom, mládeži, ale i dospelým, v spolupráci s inými subjektmi, voľnočasové aktivity v podobe rôznych  projektov a klubov. Už od roku 2014 napomáha ich osobnostnému rozvoju, pozitívnej tvorivej činnosti a oživuje tak život v miestnej komunite – v bratislavskej Rači. Svoje kluby otvára, aby podporil vzdelávanie detí a mládeže v oblastiach, ktorým nie je v školskom systéme venovaný dostatočný priestor –  oblasť IT, matematiky a konverzácií v cudzom jazyku.

Projekt ElimuRobotik GO UP je súčasťou IT klubu, ktorý u detí vzbudzuje záujem o vedu a technológie, buduje v nich princípy tímovej spolupráce a povzbudzuje ku kreativite pri riešení úloh. Okrem vzdelávania chce svojich zverencov pravidelne zapájať do medzinárodnej robotickej súťaže FIRST LEGO League.

Výsledkom práce s deťmi v rámci voľnočasových aktivít je ich kvalitnejší rozvoj, vďaka čomu sú v budúcnosti úspešnejší v školách, ale i v zamestnaní. Lektori majú väčšie možnosti na individuálny prístup ku každému dieťaťu, vďaka čomu prispievajú k jeho rýchlejšiemu napredovaniu a podporujú jeho záujem, ale aj  talent.

Vďaka podpore z Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis bude môcť združenie rozšíriť technologické vybavenie potrebné pre klub, a tým ho sprístupniť väčšiemu počtu detí.

Aktuálne prebiehajú dva kluby ElimuRobotik – vždy v pondelok a piatok. Pondelkový, ktorý prebieha od 16.00 do 17.30 hod. je určený žiakom prvého stupňa ZŠ, momentálne navštevuje osem detí. Piatkový, ktorý navštevuje sedem detí, trvá od 17.30 do 19.00 hod. a je určený pre deti vo veku 9 – 16 rokov.

Od 26. apríla bude otvorený ďalší klub – stretávky sú naplánované na piatok od 16.00 do 17.30 hod. Deti môžete prihlásiť priamo v ElimuCentre, alebo mailom na adrese elimucentrum@outlook.com.