DOBRÁ LINKA – PORADŇA BEZ BARIÉR

DOBRÁ LINKA – PORADŇA BEZ BARIÉR

Snívajú o dobrej krajine so šancou na kvalitný život pre každého. Bez rozdielu, bez bariér. A tak vznikol unikátny projekt, prvý svojho druhu na Slovensku.

Názov Dobrá Linka nesie psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením. Pokiaľ sa, totiž, rozhodnú vyhľadať pomoc psychológa v bežnej poradni, často narážajú na rôzne sociálne, komunikačné či fyzické bariéry. Dobrá Linka sa týmto prekážkam snaží vyhnúť. Vďaka online-u je zdarma, ľahko prístupná a anonymná. Život jej vdýchla organizácia IPčko, ktorá už 6 rokov pomáha cez online poradňu tínedžerom v krízových situáciách. Aj vďaka podpore Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis, bola Dobrá Linka predstavená na 3. ročníku medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom Duševné zdravie a wellbeing virtuálnej generácie.

Pomoc na Dobrej Linke poskytujú vyškolení poradcovia – dobrovoľníci, absolventi či študenti psychológie a sociálnej práce. Svojim rovesníkom, ktorí sa im zdôverujú so psychickými ťažkosťami z rôznych oblastí, pomáhajú cez chat či mail v priateľskom duchu, podporujú ich a samozrejme, rešpektujú ich zdravotné znevýhodnenie.

Tínedžer si môže vybrať konkrétneho poradcu, ktorý mu bude k dispozícií celý pracovný týždeň v čase od 1500 do 2000 hod.