Digitálna gramotnosť detí rozdeľuje Slovensko

Digitálna gramotnosť detí rozdeľuje Slovensko

Prieskum digitálnej gramotnosti detí ukázal, že to nie je až také ružové, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Chudobná časť populácie výrazne zaostáva.

Vedia sa hrať a chatovať. No iba 4 z 10 detí vie bez problémov vytvoriť tabuľku či prezentáciu. Deti už na základnej škole vedia so smartfónmi či tabletmi narábať mnohokrát zručnejšie ako ich rodičia. „Digitálni domorodci“, aj tak označujeme deti, ktoré sa narodili do éry digitálnych technológií. Znamená to však aj to, že vedia múdro využívať potenciál internetu a IT technológií?

Prieskum, ktorý si nechal vypracovať Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis ukázal, že čím je technológia náročnejšia, tým viac detí s ňou má problémy. Ešte väčšia je priepasť v znalostiach detí  z chudobnejších domácností. Viac ako polovica z nich má problémy vyhľadať si informácie pre domácu úlohu.

Je pre nás prirodzené pozerať sa do budúcnosti a hľadať efektívne a inovatívne riešenia.

Podľa odhadov Európskej komisie bude v budúcnosti až 9 z 10 pracovných miest vyžadovať digitálne zručnosti. Až 44 % (169 miliónov) Európanov vo veku 16 až 74 rokov však digitálne zručnosti nemá (ec.europa.eu, 2017). „V Telekome si uvedomujeme zodpovednosť za kvalitu života všetkých generácií. Je pre nás prirodzené pozerať sa do budúcnosti a hľadať efektívne a inovatívne riešenia. Jedným zo spôsobov, ako vieme prispieť, je digitalizácia cez nové technológie. Aby sme však vedeli, kde a koho tlačí topánka, potrebujeme vedieť, ako na tom na Slovensku dnes sme. Aj preto sme si nechali vypracovať tento prieskum,“ hovorí Dušan Švalek, riaditeľ pre Slovensko Slovak Telekomu.

Rukojemníci vzdelávacieho systému

Prieskum, ktorý realizovala agentúra Focus, porovnával na vzorke takmer 1000 respondentov digitálnu gramotnosť detí aj zo sociálne slabých prostredí. Napriek tomu, že rozdiely v digitálnych zručnostiach detí vidno už na úrovni celej populácie Slovenska, u detí z chudobných domácností je situácia výrazne horšia. Deti z tejto skupiny majú problém už s jednoduchšími činnosťami. Tvorivé alebo technicky náročnejšie úlohy nezvládajú viac ako dve tretiny z nich.

Budúcnosť INAK

Na priepasť v digitálnych znalostiach detí zo sociálne znevýhodnených prostredí reaguje program Nadácie Pontis. Budúcnosť INAK, mimoškolský vzdelávací program, chce vniknúť do regiónov a komunít a zvýšiť tak šance na lepšiu budúcnosť detí vo veku 11 – 15 rokov. Podstatou programu je poskytnúť deťom príjemné zázemie, bezproblémový prístup k IT a posilniť ich digitálne zručnosti, tvorivosť a podnikavosť. „V rámci 3-ročného programu budú deti pracovať pod dohľadom mentorov na vlastnom nápade, ktorý rieši sociálny problém v ich okolí,“ vysvetľuje Martina Kolesárová, programová riaditeľka Nadácie Pontis a dodáva: „Celý program je vedený hravo a neformálne. Deti zažijú kopec zábavy, spoznajú ďalších skvelých ľudí nielen medzi svojimi rovesníkmi, dostanú sa blízko k špičkovým technológiám a navyše sa naučia veľa nových vecí spôsobom, ktorý ich bude baviť.

Hlavným partnerom programu, ktorého pilotné centrum sa plánuje otvoriť už na jeseň, v školskom roku 2019/2020 v Trnave, je Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis. „Podobne kvalitný a dlhodobý vzdelávací program pre deti v regiónoch na Slovensku chýba. Program Nadácie Pontis predstavuje riešenie, ktoré, pokiaľ bude úspešné, možno šíriť ďalej, aj do ďalších regiónov a to je pre nás podstatné,“ dopĺňa Švalek.

Viac informácií na www.buducnostinak.sk.

Kompletný prieskum Digitálnej gramotnosti detí nájdete tu.