Čo sa zamešká do siedmeho roku života dieťaťa s poruchou sluchu, sa už nikdy nedobehne

Čo sa zamešká do siedmeho roku života dieťaťa s poruchou sluchu, sa už nikdy nedobehne

Keď sa do rodiny narodí dieťa so zdravotným znevýhodnením, je to pre ňu zväčša šok. „Rodina potrebuje čas, aby zdravotné postihnutie dieťaťa prijala a začala fungovať. Čas, aby dokázala naštartovať stimuláciu vývinu svojho dieťaťa a pritom bola funkčnou a plnohodnotnou rodinou pre každého svojho člena,“ vysvetľuje Anna Laurinec Šmehilová z organizácie EFFETA – Stredisko sv. Františka Saleského.

Organizácia pôsobí v Nitre a dlhodobo podporuje ľudí so sluchovým a inými druhmi znevýhodnenia v rôznych oblastiach. V tomto roku spustilo stredisko novú sociálnu službu – službu včasnej intervencie, ktorá pomáha rodinám s dieťaťom s poruchou sluchu a s iným zdravotným znevýhodnením či oneskoreným vývinom do 7 rokov. „Toto obdobie je pre celkový vývin dieťaťa s poruchou sluchu s dôrazom na vývin reči najdôležitejšie. Čo sa v tomto čase zamešká, už sa nikdy nedobehne,“ vysvetľuje riaditeľka strediska.

Aby každé dieťa mohlo napredovať

„Bude vedieť moje dieťa rozprávať?” To je otázka, ktorú si rodičia dieťaťa s poruchou sluchu kladú najčastejšie. V rámci služby včasnej intervencie ponúka tím odborníkov EFFETA rodinám sprevádzanie, pomoc a partnerstvo a usiluje sa spoločne vytvárať podmienky pre aktívnu stimuláciu vývinu dieťaťa. Cieľom je, aby každá rodina mohla fungovať vo svojom domácom prostredí a dieťa mohlo napredovať.

Aktuálne má EFFETA takto v starostlivosti 32 rodín, ktoré pravidelne navštevuje a podporuje. V organizácii priamo pracuje 5 poradcov služby včasnej intervencie, ktorí sú odborníkmi na špeciálnu pedagogiku, surdopédiu či sociálnu prácu.

Ako prebieha návšteva rodiny doma?

Do rodín, ktoré zamestnanci EFFETA navštevujú, prichádzajú vždy dvaja poradcovia. „Na úvod prebieha rozhovor na témy, ktoré rodičov aktuálne zaujímajú. Rodina informuje o aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa, o jeho úspechoch v dosahovaní vývojových míľnikov, ale aj o tom, čo sa im nedarí a čo ich trápi,“ opisuje A. Laurinec Šmehilová.

Okrem samotného poradenstva sa poradcovia priamo zameriavajú na zvyšovanie schopností, zručností a kompetencií rodičov. „Učíme ich, ako majú s dieťaťom v ich prirodzenom prostredí pracovať, ako stimulovať jeho vývin a čo robiť v konkrétnych situáciách,“ dodáva. Pre tieto rodiny navyše organizujú aj skupinové aktivity zamerané na aktuálne témy, ktoré ich trápia – napríklad čo rodičov a dieťa čaká pred a po kochleárnej implantácii, ako jednoducho zaviesť posunkovanie do života rodiny a podobne.

Dopyt po novej službe

V Nitrianskom kraji, v ktorom organizácia EFFETA pôsobí, existujú aj verejní poskytovatelia služby včasnej intervencie. „Tí často poskytujú svoje služby najmä ambulantnou formou v obmedzenom rozsahu či už kapacitne alebo personálne. Keďže sa zvyšovali požiadavky zo strany rodín detí poskytovať naše služby v domácom prostredí – čiže terénnou formou –  motivovalo nás to zriadiť službu včasnej intervencie, aby sme boli schopní pokryť terén a deti hneď po narodení,“ hovorí riaditeľka.

Projekt včasnej intervencie vznikol aj vďaka finančnej podpore Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis, ktorý okrem iného spolufinancoval rekonštrukciu nových priestorov pre združenie. „Priestory bolo potrebné nadizajnovať tak, aby boli pre naše rodiny príjemné a aby sa tam deti cítili ako doma. A myslím, že sa nám to podarilo,“ hodnotí.

effeta
Priestory organizácie sa podarilo takto zrekonštruovať. Foto: EFFETA

Organizáciu v najbližšom období čaká informačná kampaň, ktorej cieľom je, aby sa o nich všetci, ktorí ich pomoc potrebujú, aj dozvedeli.

Postupne chceme rozširovať kapacitu služby včasnej intervencie, aby sme mohli podporovať a sprevádzať čo najviac rodín v Nitrianskom kraji. Keď sa nám toto podarí, budeme za to nesmierne vďační. Lebo každé dieťa, aj dieťa so zdravotným postihnutím a jeho rodina, chce žiť šťastný život a my chceme byť tu a teraz pre nich, uzatvára riaditeľka.

O EFFETA

EFFETA – Stredisko sv. Františka Saleského pôsobí na Slovensku už viac ako 20 rokov. Je stabilným členom na poli sociálnych služieb. Organizácia je priekopníkom v integrácii detí s poruchou sluchu do bežných škôl. Vytvorila totiž komplexný podporný systém deťom, rodinám a bežným školám, aby sa dieťa s poruchou sluchu cítilo v bežnej škole komfortne. Aby malo možnosť sa ďalej vo svojich schopnostiach vyvíjať a malo podporu nielen v komunikácii. Zároveň zabezpečuje pre školy podporný personál, aby nemali obavy z integrácie týchto detí.

effeta
Nové priestory. Foto: EFFETA

Veľkým úspechom strediska bola celoslovenská kampaň Nauč sa posunok, aby sme si rozumeli, ktorý realizovalo spolu s Nadačným fondom Telekom.

V roku 2021 pridala EFFETA do svojho portfólia aj novú sociálnu službu – službu včasnej intervencie.

Hlavné foto: EFFETA