Budúci doktori sa učia posunkovať

Budúci doktori sa učia posunkovať

Mladí medici sa učili posunkovať, chcú byť o krok bližšie k Nepočujúcim.

Zlomiť ticho

Aj budúcim lekárom záleží na Nepočujúcich. Oslovili nás s myšlienkou, aby sme pre nich zorganizovali bezplatný kurz posunkového jazyka. Jeden deň strávili v spoločnosti tlmočníkov posunkového jazyka, od ktorých sa učili základy komunikácie s Nepočujúcimi.

„Myšlienka naučiť sa základy posunkovej reči vznikla s vidinou, že v budúcnosti sa dostaneme do kontaktu s pacientmi so sluchovým postihnutím. Už teraz sa často stretávame s nepočujúcimi a nedoslýchavými deťmi,“ odôvodňuje Slávka Šafárová prečo sa rozhodli rozbehnúť projekt Breaking the silence (Zlomiť ticho). Vďaka nemu sa 30 študentov Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave rozhodlo byť bližšie k Nepočujúcim a absolvovať kurz posunkového jazyka.

V čom je komunikácia s nepočujúcimi špecifická?

Mnohí si nevieme predstaviť, ako k ľuďom so sluchovým postihnutím pristupovať. Treba si dať pozor na to, aby stál človek na svetle, hovoril krátke vety a jasne artikuloval. Čítanie s porozumením nie je pre túto komunitu ľudí samozrejmosť. Slovenčina často používa vyskloňované slová samostatne, ktoré však pre Nepočujúcich nemajú jasný význam. Napríklad slovo „varila“ sa v posunkovej reči znázorňuje až tromi posunkami „ona“, „bolo“ a „variť“, čo predstavuje základnú štruktúra jazyka, z ktorej Nepočujúci vychádzajú. Takisto sa nedá povedať všetko len rukami. Až 20% významu je odkomunikovaných špecifickou mimikou tváre, na základe ktorej môže Nepočujúci ľahšie pochopiť vyjadrovanú emóciu.

Prstová abeceda aj básničky

Medici sa do sveta bez hovorených slov dostali pomerne rýchlo. Počúvali príbehy a zážitky zo života Nepočujúcich, prešli si prstovú abecedu, v ktorej sa naučili ukázať svoje krstné mená. So základnými posunkami, ktoré predstavovali jednoduché slová a začiatky bežnej komunikácie im pomáhal aj nepočujúci fotograf Adam Kováč, ktorý celú akciu fotografoval. Neskôr sa naučili ukázať dni v týždni, čísla, slová a frázy z oblasti zdravotníctva, ktoré boli pre nich, ako budúcich lekárov, obzvlášť prínosné. Nakoniec zvládali odposunkovať 2 básničky (gratulujeme! :)).
„Tak ako sa nám na začiatku zdalo, že to bude jednoduché, po chvíli sme sa presvedčili o opaku. Prsty sa nám plietli, písmená sme rýchlo zabúdali, ale čím viac sme praktizovali, tým viac sme boli v očakávaní čo príde ďalej. Dokonca sme začali zvažovať myšlienku, že by sme učenie posunkového jazyku rozšírili v zmysle vyučovaného predmetu na našej univerzite, ktorý by bol pre študentov dobrovoľne voliteľný,“ hovorí Slávka Šafárová, koordinátorka projektu Breaking the silence.

Spolok medikov SZU

Členovia spolku medikov Slovenskej zdravotníckej univerzity organizujú vo svojom voľnom čase viacero projektov. Jedným z hlavných projektov realizovaných pre širokú verejnosť je 5 minút pre zdravie, ktorý je zameraný na dôležitosť prevencie a zdravej životosprávy. Spolupracujú pri akcii Daruj krv, či vymýšľajú program pre deti hospitalizované v DFNsP a v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v Bratislave.

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis organizuje bezplatné kurzy posunkového jazyka od roku 2004.

 

Leave a reply