Aplikáciou chcú odbúrať predsudky okolia, že ľudia s mentálnym znevýhodnením si nedokážu plánovať svoj život

Aplikáciou chcú odbúrať predsudky okolia, že ľudia s mentálnym znevýhodnením si nedokážu plánovať svoj život

Vstúpte je nezisková organizácia, ktorá sa venuje ľuďom s mentálnym znevýhodnením v dospelom veku. V Malackách prevádzkujú rehabilitačné stredisko až pre 25 klientov. Tí k nim ambulantne chodia dennodenne absolvovať rôzne terapie, ktoré im rozvíjajú ich sociálne, komunikačné i telesné zručnosti. Okrem iného je Vstúpte aj zariadením podporovaného bývanie pre 7 mladých ľudí so znevýhodnením a v chránenej dielni zamestnáva organizácia 4 ľudí s ťažkým mentálnym znevýhodnením.

Akými diagnózami trpia vaši klienti najčastejšie?

Máme klientov s rôznych diagnózami, s Downovým syndrómom, Williamsovými syndrómom, po detskej mozgovej obrne, autistov, klientov s rôznymi kombinovanými formami postihnutia. Sú to všetko ľudia v dospelom veku, väčšina z nich však po absolvovaní špeciálnej a praktickej školy zostala doma s rodičmi a tak postupne stagnovala. Tým, že navštevujú naše zariadenie, môžu sa neustále rozvíjať prostredníctvom terapií a navyše majú aj pravidelný kontakt s kamarátmi, osobami s rovnakou formou postihnutia.

Aké je to pracovať s mentálne znevýhodneným človekom?

Vo svojej práci kladieme mimoriadny dôraz na individuálny rozvoj klienta, vnímame jeho potreby a želania. Problém nastáva vtedy, keď naši klienti nedokážu svoje potreby slovne zadefinovať, keďže majú výrazne zhoršené komunikačné schopnosti. Tak vznikajú výrazne rozdiely v progrese v porovnaní s komunikatívnymi klientmi.

Aké rozdiely napríklad?

Napríklad, keďže im okolie nerozumie, vznikajú stereotypy v aktivitách, ktoré týmto klientom možno až tak nevyhovujú. A každý vieme, že keď sa v niečom necítime až tak dobre, progres je omnoho pomalší, ako v prípade, keď nás niečo baví. Preto sa domnievame, že vytvorenie medzičlánku v komunikácií, akéhosi nositeľa informácie o želaní klientov, môže tento problém výrazne zlepšiť. Preto sme prišli s projektom „Pre lepšie porozumenie“.

Čo je podstatou tohto projektu?

Chceme vyvinúť jednoduchý komunikačný software, ktorý prostredníctvom digitálnych technológií dokáže pochopiť potreby, želania a pocity mentálne postihnutých klientov, práve s veľmi sťaženými komunikačnými schopnosťami.

Akým spôsobom by mal tento komunikačný software fungovať?

V podstate ide o jednoduchú pomôcku. Klient dostane do rúk tablet s nainštalovaným softwarom a prostredníctvom kliknutia na „kartičku“ môže začať komunikovať so svojím okolím. Jednotlivé kartičky budú personalizované, tak aby vychádzali z jeho individuálnych potrieb. Hlavným princípom je vizuálne zobrazenie činnosti, ako napríklad „piť“, „ísť von“, „ísť na wc“. Navyše odkliknutie každého obrázka bude sprevádzať aj jasný pokyn (ÁNO/NIE) so zvukovým prejavom, aby bol jasne zrozumiteľný aj pre ich okolie.

Náhľad komunikátora. Zdroj: Vstúpte, n. o.

Bude tento software dostupný aj pre verejnosť?

Áno, bude publikovaný vo všetkých hlavných obchodoch s aplikáciami. Ak sa komunikátor osvedčí, bude tento software zadarmo k dispozícii všetkým, ktorí prejavia záujem využívať ho.

Klient pri zoznamovaní sa so softwarom. Zdroj: Vstúpte, n. o.

V máji ste sa so svojím projektom „Pre lepšie porozumenie“ stali jedným z víťazov našej grantovej výzvy Digitálne technológie pre dobro všetkých. Prezraďte nám, kam ste sa s projektom od tej doby posunuli?

S projektom sme sa naplno rozbehli v júni. Najprv sme vytipovali a zakúpili vhodné tablety a počítače. Vytipovali klientov zo zariadenia, ktorým aplikácia môže pomôcť najviac a absolvovali rozhovory s ich rodičmi, špeciálnymi pedagógmi, asistentmi ľudí s postihnutím, odborníkmi a na základe toho pripravili podklady pre vývojára.

Nahrávanie testovacieho softwaru do tabletu. Zdroj: Vstúpte, n. o.

Software ste si programovali sami?

Nie, navrhol nám ho mladý, no skúsený softwarový vývojár Ondrej Vrábel (pozn. redakcie, v roku 2018 sa stal historicky najmladším členom rebríčka Forbes 30pod30), ktorý stojí za tvorbou počítačových Pinf hier, ktoré pomáhajú deťom s mentálnym postihnutím a špeciálnymi vzdelávací potrebami s čítaním, rozoznávaním farieb, jednoduchou matematikou, orientáciou v čase a priestore formou, ktorá im je najbližšia.

Aj pre náš účel navrhol veľmi jednoduchý, intuitívny prístup a užívateľsky nenáročnú formu nastavenia aplikácie. Optimálne nastaviť jednotlivé oblasti, ktoré budú v komunikácii kryté kartičkami, nebolo jednoduché. Dlho sme o tom rozprávali s rodičmi, špeciálnymi pedagógmi, radili sme sa s odborníkmi. Aktuálne sme v úvodnej fáze testovania aplikácie, ktorú nám Ondrej Vrábel dodal.

Takže teraz, predpokladáme, nastane fáza testovania aplikácie?

Áno a to je tá najdôležitejšia časť. Do testovania dokonca zapájame aj malých klientov z malackého detského domova – žiakov špeciálnej a praktickej školy. Už na jeseň by sme software radi uviedli na trh. Čaká nás ešte dlhá cesta zdokonaľovania aplikácie a vieme, že to bude chcieť veľa trpezlivosti. No dali sme sa náročnú cestu, avšak s ušľachtilým cieľom, takže sa tak ľahko nevzdáme. Podpora od Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis nám dáva vietor do plachiet.