Ako vyzeral rok 2016 s Online tlmočníkom

Ako vyzeral rok 2016 s Online tlmočníkom

Služba Online tlmočník mala v roku 2016 registrovaných viac než 200 klientov. Online tlmočník funguje už od roku 2015 a pomáha nepočujúcim riešiť ich každodenné situácie.  Čo je pre počujúcich jednoduchá vec, napríklad návšteva lekára či mestského úradu, pre nepočujúcich môže byť náročná úloha. Vďaka službe Online tlmočník od Nadačného fondu Telekom to tak už nemusí byť . Pozrite si zaujímavé štatistiky z uplynulého roku.

V roku 2016 využili nepočujúci občania  službu  až 1 446-krát. Okrem telefonických hovorov pomáhali tlmočníčky aj napríklad s kontrolou životopisov do práce.  Aj vďaka ich pomoci sa nepočujúcim môže zvýšiť šanca na získania zamestnania.

Službu využívali takmer rovnako muži (51 %), ako aj ženy (49 %). Počet hovorov za rok na klienta sa pohybuje v rozmedzí od jedného až po 10.  Najviac sa služba využíva  v čase od 10:00 hod. do 11:30 hod. a najmenej v čase od 18:30 hod. do 20:00 hod. Preto odporúčame záležitosti, ktoré nie sú súrne, riešiť práve v tomto časovom rozmedzí. Vtedy sa na tlmočnícke služby prakticky vôbec nečaká.

Jeden hovor trvá v priemere 15 minút.  A na čo všetko využili klienti Online tlmočníka? Volali spoločne napríklad na internát, do banky, do hotela, do klubov nepočujúcich a pod. Hovory si vybavovali na úradoch práce, matrikách alebo v školách. Najčastejšie kontaktovali rôznych lekárov, ambulancie a nemocnice.  Spokojnosť so službou dosiahla na škále 1 – veľmi spokojný až 5 – veľmi nespokojný, priemer 1,19. Odpoveď na otázku, či by klienti odporučili službu svojím priateľom a známym, dosiahla priemer 1,13.

Nedávno sme informovali o službe aj mestá a mestské časti po celom Slovensku. Mnohí neváhali uverejniť oznam o tejto službe pre svojich nepočujúcich občanov na webovej stránke, prostredníctvom facebooku či rozhlasu a ochotne tak prispeli k šíreniu informácií o tejto jedinečnej službe.

 

 

Leave a reply