Aj v roku 2018 podporíme obnovu a záchranu pamiatok na Slovensku

Aj v roku 2018 podporíme obnovu a záchranu pamiatok na Slovensku

V zamestnaneckom grantovom programe Pomáhame pamiatkam 2018 podporíme 19 projektov celkovou sumou 30 000 eur. Navyše, dvom projektom sme udelili extra ocenenia v celkovej hodnote 5 000 eur.

Už po štrnásty raz sme vyhlásili zamestnanecký grantový program Pomáhame pamiatkam 2018, do ktorého sa prihlásilo 39 oprávnených projektov. Podmienkou bolo, aby projekt odporučil niektorý zo zamestnancov spoločnosti Slovak Telekom.

Kto získal podporu

Združenie Skryté Poklady Slovenska s projektom Obnova historického kina v Železníku

Hlavným cieľom združenia Skryté Poklady Slovenska je propagácia menej známych, zabudnutých a zanedbaných pamiatok a miest na Slovensku. Od roku 2015 združenie dokumentuje pamiatky v pamiatkovej zóne Sirk-Železník-Turčok, kde podporuje prevádzku historického kina Stachanov v Železníku.

Cieľom projektu Obnova historického kina v Železníku je príprava priestorov budovy historického kina na pravidelné premietanie, čo zahŕňa okrem iného aj úpravu vstupných priestorov do kina, umiestnenie infotabule, a tiež zakúpenie videoprojektora a audiotechniky.

Projekt podporíme sumou 1 977,60 eur.

Občianske združenie FONTIS a ich projekt Záchrana židovského cintorína v obci Michal nad Žitavou

Hlavným cieľom združenia FONTIS je uchovávanie kultúrneho a prírodného dedičstva, mapovanie histórie, najmä oblasti Požitavia, ochrana životného prostredia, vzdelávanie dobrovoľníkov a spolupracovníkov. Názov FONTIS pochádza z latinského slova „fóns“, čo znamená prameň.

V obci Michal nad Žitavou sa nachádzajú pozostatky židovského cintorína, ktorý je momentálne vo veľmi zanedbanom stave. Pozemok je zarastený stromami a náletovými drevinami tak, že sa na pozemku nedá skoro vôbec pohybovať. V spolupráci s obecným úradom Michal nad Žitavou a Ústredným zväzom židovských náboženských obcí v SR združenie tento pozemok upraví, vytvorí prístupové cestičky k náhrobným kameňom, a tiež sa pokúsi nájsť zasypané náhrobné kamene.

Projekt bude podporený sumou 915 eur.

Združenie na záchranu hradu Revište a projekt Revište 2018

Hlavným cieľom združenia je ochrániť hrad a okolie hradu Revište pred úplným zánikom, jeho postupná obnova, konzervácia poškodených častí murív za súčinnosti archeologického a pamiatkového výskumu. Združenie sa tiež snaží zvýšiť povedomie o hrade a vytvorenie informačného systému v areáli hradu, ako aj zabezpečiť údržbu bezpečnej prehliadkovej trasy na hrade a v jeho okolí.

Projekt Revište 2018 je ôsmou sezónou kontinuálnej práce na revitalizácii hradu. Popri stabilizačných prácach na murive je nevyhnutné ho chrániť aj do budúcna pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi, ktoré majú výrazný deštrukčný vplyv na nezastrešené murivo všetkých objektov.

Na ochranu odkrytých múrov biologickým krytom je vyčlenených 2 000 eur.

Rád sv. Bazila Veľkého s projektom Monastyr Krásny Brod

Hlavnou činnosťou Rádu sv. Bazila Veľkého je okrem duchovného povzbudenia veriacich i neveriacich a organizovania duchovných púti aj starostlivosť o okolie kultúrnej pamiatky Monastyr Zoslania Svätého Ducha.

Hlavným cieľom projektu je obnova a zachovanie okolia ruín chrámu za pomoci miestnych obyvateľov, umiestnenie informačných tabúľ a celkové zvýšenie atraktivity okolia chrámu a jeho propagácie.

Projekt bude podporený sumou 1 000 eur.

Aj v tomto roku sa komisia rozhodla udeliť dve čestné ocenenia. Získali ich Vodné mlyny Oblazy, n.o. s projektom Sucho a teplo v šalande mlynaZdruženie na záchranu Zborovského hradu a ich projekt Zborovský hrad – rekonštrukcia hradobného múru v roku 2018. Oba projekty budú podporené sumou 2 500 eur.

Kompletný zoznam nájdete v priloženom dokumente (kliknite tu).

 

O podpore projektov rozhodovala odborná komisia v zložení:

  • Michaela Kalinová – Pamiatkový úrad SR
  • Ján Barič – Združenie Castrum
  • Michal Hrčka – Obnova
  • Michal Šimkovic – Obnova

Komisie sa bez možnosti hodnotenia tiež zúčastnili:

  • Tatiana Švrčková – Slovak Telekom
  • Eva Mikolajczyková a Natália Petrová – Nadácia Pontis