Vyhlasujeme zamestnaneckú grantovú výzvu

Vyhlasujeme zamestnaneckú grantovú výzvu

Záleží vám na komunite, v ktorej žijete? Chcete podporiť aktivity organizácie alebo školy vo vašom okolí? Spolupracujete v centre voľného času a chceli by ste nájsť finančnú podporu pre jeho aktivity? Na základe vášho odporúčania môžu požiadať o grant zo zamestnaneckého grantového programu spoločnosti Slovak Telekom a Nadácie Pontis.

Cieľom grantovej výzvy je podporiť zamestnancov Slovak Telekom, ktorí sa rozhodli pomôcť zlepšiť situáciu ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine. Ak spolupracujete s organizáciou, školou alebo inou inštitúciou, ktorá potrebuje finančnú pomoc na zvládnutie týchto kritických chvíľ, odporučte ju do zamestnaneckej výzvy. Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis vyčlenil na pomoc 30 000 eur.

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis vyhlasuje prostredníctvom Nadácie Pontis výzvu na predkladanie žiadostí zameraných na podporu činností nasledovných oblastí:

a) Podpora a rozvoj športu

b) Podpora a ochrana zdravia

c) Poskytovanie sociálnej pomoci

d) Zachovanie kultúrnych hodnôt

e) Podpora vzdelávania

f) Podpora dobrovoľníckej činnosti

Aké typy projektov môže zamestnanec odporučiť?

V súčasnosti prechádza cez naše hranice veľké množstvo ľudí a neexistuje jeden univerzálny spôsob ako pomôcť. Nie všetci prichádzajúci sa rozhodnú zostať a budú cestovať ďalej, no viaceré rodiny by mohli nájsť na Slovensku svoj nový domov.

Preto aj podporované aktivity je možné rozdeliť na viacero okruhov:

 • podpora inklúzie do spoločnosti:
  • zamestnanec spolupracuje s organizáciou, ktorá aktívne pracuje na začlenení detí, mládeže a dospelých osôb,
  • zamestnanec žije v obci, ktorá sa angažuje v pomoci utečencom pri adaptácii v novom prostredí,
  • zamestnanec sa podieľa  na zapájaní detí z Ukrajiny do materských, základných alebo stredných škôl
 • integrácia na pracovný trh alebo do vzdelávania:
  • zamestnanec spolupracuje s kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami, ktoré realizujú tematické programy a aktivity

Časový harmonogram

 • 4. apríl 2022: Vyhlásenie výzvy
 • 30. apríl 2022 do 23:59 h: Uzávierka prijímania žiadostí o poskytnutie finančnej podpory
 • máj 2022: Kontrola žiadostí a hodnotenie projektov
 • druhá polovica mája 2022: Oznámenie výsledkov výzvy a individuálne uzatváranie zmlúv o poskytnutí finančnej podpory

Znenie celej výzvy si môžete stiahnuť tu.