Podporíme projekty zamerané na digitálnu bezpečnosť seniorov

Podporíme projekty zamerané na digitálnu bezpečnosť seniorov

Situácia s digitálnym vzdelávaním seniorov sa zlepšuje, avšak stále nie dostatočne. Vyriešiť to môže vypísaný grant Zrelí na dobu digitálnu.

Začiatkom roka 2023 zrealizoval Inštitút pre verejné otázky IVO prieskum na reprezentatívnej vzorke, ktorá odhalila, že za posledné roky stúpol celkový podiel užívateľov internetu medzi seniormi. Zatiaľ čo pred necelými 5 rokmi využívalo internet len 46 % seniorov, dnes je to takmer raz toľko.

Z hľadiska kyberbezpečnosti je najstaršia generácia stále pomerne neskúsenou skupinou. Stretáva sa so spamom a s phishingom v rôznych formách – s podvodnými telefonátmi, e-mailami, webstránkami, SMS-kami.

Grantová výzva

Nadačný fond Telekom v Nadácii Pontis preto vyhlasuje grantový program Zrelí na dobu digitálnu 2024, ktorý podporí projekty rôznych organizácií zamerané na bezpečnosť seniorov v digitálnom svete. Cieľom grantu je okrem zlepšenia týchto zručností aj pomoc pre seniorov pri overovaní zdrojov informácií, vyhodnocovaní relevantnosti správ či prevencia pri tom, ako nepodľahnúť hoaxom.

Organizácie budú môcť na svoje projekty získať finančný grant do výšky 5000 €, pričom celkovo na tohtoročnú výzvu je vyčlenených až 50-tisíc eur, ktoré sa postupne prerozdelia medzi tie najlepšie projekty.

Žiadatelia budú môcť svoje projekty zasielať až do 22. decembra 2023. Vyhodnotenie žiadostí a oznámenie úspešných žiadateľov sa uskutoční začiatkom budúceho roka, pričom výsledky budú oficiálne zverejnené v priebehu januára 2024.

Kompletné znenie grantovej výzvy vrátane oprávnených žiadateľov a podmienok poskytnutia grantu, je k dispozíci na stiahnutie tu.

Máte nejaké otázky?

Kontakt pre žiadateľov o finančnú podporu:
Nadácia Pontis
Radana Deščíková, radana.descikova@nadaciapontis.sk
Telefón: 0948 856 195