Učíme s Hardvérom

Učíme s Hardvérom

Učíme s hardvérom pomáha učiteľom inovovať výučbu informatiky.

Misiou projektu je vniesť do výučby informatiky na základných a stredných školách praktické zadania, ktoré žiakom ukážu rôzne možnosti využitia informatiky a vďaka ktorým sa žiaci sami začnú zaujímať o rozvíjanie týchto schopností. Ponúka zaujímavé úlohy, ktoré deťom ozrejmia princípy ako fungujú každodenné technológie. Vďaka programovaniu hardvéru samy rozvíjajú svoje informatické zručnosti.

Zároveň sa hardvérové projekty ľahko prepájajú aj s inými predmetmi, napríklad geografiou (digitálny kompas; domáca meteo stanica), fyzikou (elektronické súčiastky; meranie intenzity svetla), výtvarnou výchovou (prišívanie elektroniky na oblečenie), biológiou (inteligentný skleník) a ďalšími. Projekt u žiakov podnecuje algoritmické a logické myslenie, ako aj tvorivosť a sebavzdelávanie.

Prečo je potrebné zvýšiť informatickú gramotnosť?

Podľa odhadov Európskej komisie bude v budúcnosti až 9 z 10 pracovných miest vyžadovať digitálne zručnosti. Až 44 % (169 miliónov) Európanov vo veku 16 až 74 rokov však digitálne zručnosti nemá (ec.europa.eu, 2017). Aj v Nadačnom fonde Telekom pri Nadácii Pontis si uvedomujeme zodpovednosť za kvalitu života všetkých generácií. Preto je pre nás prirodzené pozerať sa do budúcnosť, hľadať a podporovať inovatívne riešenie ako prispieť k rozvoju informatickej gramotnosti aj žiakov a žiačky na Slovensku.

VIAC O PROJEKTE