ONLINE TLMOČNÍK

ONLINE TLMOČNÍK

Projekt Online tlmočník uľahčuje bezbariérovú komunikáciu nepočujúcich

Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii Pontis sa dlhodobo zameriava na podporu komunity Nepočujúcich na Slovensku. Online tlmočenie je projektom, ktorý má pomôcť v komunikácii medzi počujúcimi a nepočujúcimi. Veríme, že vďaka nemu uľahčíme život nepočujúcim v mnohých ich situáciách.

Vďaka unikátnemu projektu Online tlmočník zásadne zlepšujeme schopnosť nepočujúcich komunikovať a dohovoriť sa v rôznych kritických i bežných životných situáciách, ako je návšteva lekára, kontakt s úradmi, ale i pracovný pohovor či prenájom bytu.

Program Online tlmočník bol spustený v septembri 2015 a v súčasnosti má viac ako 340 registrovaných klientov. Bezplatné tlmočenie je zabezpečované 6 online tlmočníčkami a tlmočníkmi, ktorí sú k dispozícií každý pracovný deň od 8:00 do 18:00.

Nepočujúci na spojenie s online tlmočníčkom potrebuje počítač, telefón alebo tablet pripojený na internet a službu Skype. Online tlmočníka môžu využiť nielen nepočujúci, ale aj počujúci pri komunikácii s nepočujúcim. Veľa nepočujúcich má taktiež problém so správnou gramatikou. Ak napríklad posielajú list na úrad, často si nie sú istí, či je správne napísaný. Vďaka nášmu programu ho pošlú cez internet tlmočníčke a tá im ho skontroluje.

Program je bezplatný a je hradený výlučne zo zdrojov Nadačného fondu Telekom. Nesúvisí s osobnou asistenciou ani tlmočníckou službou.

VIAC O ONLINE TLMOČNÍKOVI