Komenského Inštitút

Komenského Inštitút

VZDELÁVACÍ PROGRAM, ZA KTORÝM STOJÍ NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA CEEV Živica.

Komenského inštitút je vzdelávacím a praktickým kurzom, ktorý chce priniesť zmenu. Ako? Podporou učiteľov. Práve od nich sa má odvíjať skutočná zmena v školstve. Témami, ktorými sa inštitút zaoberá sú napríklad rôzne alternatívy výučby, interaktívne učenie či zážitková pedagogika. Takto chce inštitút docieliť lepšiu budúcnosť nielen pre školstvo, ale aj pre celé Slovensko.

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis sa rozhodol podporiť Komenského inštitút najmä preto, čo predstavuje – zmenu.

Cieľom Komenského inštitútu je totiž poukazovať na významné problémy v slovenskom školstve a prostredníctvom praktických riešení realizovaných priamo učiteľmi ukázať možné cesty ich postupného prekonania.

Výučba na Komenského inštitúte prebieha formou zážitkových a praktických workshopov, neformálnych rozhovorov a prednášok. Štúdium trvá jeden školský rok, počas ktorého účastníci absolvujú 6 pobytových workshopov. Workshopy tematicky pokrývajú oblasti, ktoré v slovenskom školstve dlhodobo absentujú. Sú vedené špičkovými lektormi, ktorí okrem prehlbovania svojich tém posilňujú účastníkov v role učiteľa.

Vybraných 20 účastníkov každoročne zrealizuje aj pedagogický projekt, ktorý je reálnym príkladom malej školskej reformy priamo v školskej komunite.

Komenského inštitút však nie je len jednoročný projekt. Jeho cieľom je dlhodobé vzdelávanie, podpora a prepájanie účastníkov. Po ukončení roku štúdia sa môžete zapojiť do programu pre absolventov inštitútu, ktorý slúži na vzájomné sieťovanie, vymieňanie skúseností a know-how.

VIAC O PROGRAME