Fond pre transparentné Slovensko

Fond pre transparentné Slovensko

Podpora transparentnosti, zdravého podnikateľského prostredia a systematické znižovanie korupcie sú hlavné ciele Fondu pre transparentné Slovensko, ktorý vznikol v Nadácii Pontis.

Fond pre transparentné Slovensko vznikol ako unikátna iniciatíva zodpovedných firiem, ktorá nemá v okolitých krajinách obdobu. Firmy svojou finančnou aj nefinančnou podporou watchdogových a analytických organizácií prispievajú od roku 2012 ku kontrole dodržiavania zákonov, či etických noriem a k zmenšovaniu priestoru pre korupciu a únos štátu. Slovak Telekom spolu s Nadačným fondom Telekom pri Nadácií Pontis spoluzakladal fond, podporujúcim členom je teda od roku 2012.

Pozrite si novinky z Fondu pre transparentné Slovensko