AJ TY V IT

AJ TY V IT

Učíme dievčatá ľúbiť IT

Občianske združenie Aj Ty v IT vzniklo v roku 2012. V dobe, keď počet dievčat na IT fakultách vysokých škôl dlhodobo osciloval medzi 3 % – 5 % z celkového počtu študentov týchto škôl. Ich počet sa dal prakticky spočítať na prstoch jednej ruky. Často sme tiež počúvali informácie o chýbajúcich IT odborníkoch a samostatnou kapitolou boli (a stále sú) aj chýbajúce ženy v IT sektore.

My sme sa rozhodli to zmeniť!

Aj Ty v IT podporuje a motivuje dievčatá a ženy k štúdiu informatiky a následnému zamestnaniu sa v technologickej oblasti. Vzdeláva, šíri osvetu o tom, prečo je dôležité mať viac žien v IT. Prostredníctvom praktických workshopov, prednášok a prezentácií pre dievčatá, ale tiež dlhodobých akadémií pre dospelé ženy a pravidelných krúžkov kreatívneho programovania pre najmenších prinášame nový pohľad na informatiku. Kurzami pre dospelé ženy im priamo otvárame dvere do sveta IT.

Zároveň šírime osvetu o tom, prečo je dôležité mať viac žien v oblasti technológií a snažíme sa vyrovnávať šance žien na ich uplatnenie v tomto sektore.

Viac o nás si prečítate TU.