O nás

O nás

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis vznikol v roku 2007 na základe zmluvy o zriadení nadačného fondu Nadácie Pontis pod názvom Fond T-Mobile Slovensko, a. s. Nadácie Pontis podľa zákona o nadáciách medzi Nadáciou Pontis a T-Mobile Slovensko, a. s. (predchodca Slovak Telekom, a. s.). Fond podporuje verejnoprospešné aktivity formou grantových programov a projektov. Rozdeľovanie finančných prostriedkov, buď priamo vybraným projektom alebo úspešným uchádzačom v grantových programoch (grantovou komisiou), prebieha na základe dohody medzi Nadáciou Pontis a Telekomom.

 

 

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis sa prioritne zameriava na komunitu nepočujúcich. Snaží vytvoriť vhodné podmienky na plnohodnotný život pre ľudí s poruchou sluchu. Program Online tlmočník pomáha odstraňovať bariéry medzi počujúcim a nepočujúcim svetom.

Snažíme sa podporovať riešenia, ktoré prinášajú inovácie vo vzdelávaní, podporujú digitálne zručnosti a prinášajú všetkým deťom možnosť dosiahnuť maximum svojho potenciálu pre kvalitnú, spokojnú a úspešnú budúcnosť, ktorá nie je limitovaná podmienkami, do ktorých sa narodili. Okrem toho vnímame za dôležité podporovať občiansku spoločnosť a jej základné piliere, preto podporujeme Fond pre transparentné Slovensko a Chartu Diverzity.

Cieľom Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis je aj flexibilne reagovať na aktuálne potreby spoločnosti. Vybrané projekty podporujeme na základe vzniknutých potrieb, ktoré vnímame ako dôležité.

Okrem toho systematicky podporujeme projekty a organizácie, s ktorými sme nadviazali dlhodobé partnerstvá. Sú to najmä vzdelávací program Budúcnosť INAK, Online živá knižnica, Komenského inštitút, Voices či podpora Fondu pre transparentné Slovensko.

0

rozbehnutých biznisov mladých nepočujúcich

0

vybavených hovorov cez Online tlmočníka

0

rodín zapojených do Mobilného pedagóga

0

podporených projektov ročne

Na Slovensku máme veľa skvelých ľudí. Mnohým to, kde a ako žijeme nie je ľahostajné. Starajú sa o ľudí s postihnutím, z detských domovov, bezdomovcov, Rómov, bojujú proti korupcii, vzdelávajú. Sme hrdí na to, že môžeme pri nich stáť a pomáhať im meniť túto krajinu na lepšie miesto pre život.

Tatiana Švrčková

senior špecialistka spoločenskej zodpovednosti v spoločnosti Telekom