Ľudia

Naši ľudia


Dominika Horňáková

senior programová manažérka Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis

Dominika pochádza pôsobí v Nadácii Pontis od januára 2016. Je senior programovou manažérkou Nadácie Pontis. Je tímlíderka tímu Inklúzie a zároveň koordinuje Nadačný fondy Telekom pri Nadácii Pontis. Pôsobila ako dobrovoľníčka v organizácii TedxTrenčín, počas štúdia na vysokej škole bola viacročnou dobrovoľníčkou na festivale Divadelná Nitra či v projekte Ďakujem, sused. Momentálne sa vo svojom voľnom čase venuje svojmu projektu Šumné. Dominika vám, v prípade potreby, rada zodpovie všetky vaše otázky, najneskôr do 30 dní.

Tatiana Švrčková

senior špecialistka spoločenskej zodpovednosti v spoločnosti Telekom

V rámci oddelenia korporátnej komunikácie má na starosti zodpovedné podnikanie, filantropiu a korporátny sponzoring. Telekom zastupuje v pracovných skupinách a združeniach ako BLF, ASFIN, Engage. Stála pri zrode grantových programov Hľadáme ďalší zmysel pre podnikanie nepočujúcich, operačnom programe Mobilný pedagóg, vzniku Fondu pre transparentné Slovensko, Darcovských SMS správ. Dlhodobo spolupracuje s rôznymi neziskovými a príspevkovými organizáciami – Dobrý anjel, Dom na polceste Veľký Slavkov, Horská záchranná služba, OZ Nepočujucedieta.sk, Od emócií k poznaniu, Komenského inštitút, Teach for Slovakia.

Eva Mikolajczyková

programová manažérka

Eva je členkou tímu inklúzie v Nadácii Pontis. V rámci Nadačného fondu  Telekom pri Nadácii Pontis má na starosti program Online Tlmočník a priamu podporu organizácií. Okrem toho v nadácii koordinuje nadačné fondy dm, Generali a Fond LGBT+ komunity.

Veronika Šoltinská

PR manažérka

Veronika je súčasťou PR tímu Nadácie Pontis. V rámci toho zastrešuje a koordinuje všetky komunikačné aktivity Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis.

Martina Kolesárová

riaditeľka Nadácie Pontis

Martina je výkonnou riaditeľkou v Nadácii Pontis. Strategicky riadi programy zamerané na posilnenie mimovládnych organizácií, firemnej filantropie a sociálnej zodpovednosti podnikov.

Členovia komisií

Mária Košútová
Súdna tlmočníčka slovenského posunkového jazyka, podpredsedkyňa Asociácie tlmočníkov posunkovej reči nepočujúcich Slovenska, autorka viacerých publikácií týkajúcich sa posunkového jazyka.
Anna Šmehilová ml. 
Pôsobí ako odborná garantka sociálnych služieb v o.z. EFFETA, v ktorom pracuje od jej založenia. S nepočujúcimi vyrastala a profesne sa im aj venuje. Na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre pôsobila desať rokov. Vydala viacero odborných publikácií zo sociálnej oblasti a slovníkov posunkového jazyka. Je autorkou celoslovenskej kampane “Nauč sa posunok, aby sme si rozumeli” a držiteľkou niekoľkých ocenení vrátane ceny Rady mládeže Slovenska MOST 2013/2014 za dlhodobý prínos.
Darina Tarcsiová 
Profesorka špeciálnej pedagogiky, predsedkyňa Asociácie tlmočníkov posunkovej reči nepočujúcich Slovenska, autorka viacerých publikácií týkajúcich sa posunkového jazyka, autorka monografií, učebníc a skrípt.
Michal Hefty
Riaditeľ a zakladateľ občianskeho združenia Myslím, venuje sa výučbe slovenského posunkového jazyka. Herec v divadle Tiché iskry. Autor viacerých publikácií v téme komunikácie nepočujúcich.
Tomáš Slezák
Narodil sa ako nepočujúci v počujúcej rodine. Navštevoval špeciálnu základnú školu v Lučenci, neskôr strednú priemyselnú školu odevnú v Kremnici a po strednej škole vyštudoval vysokú školu PF, odbor sociálna práca v Ružomberku. Doteraz pôsobí ako vedúci a manžér prevádzky kaviarne Too Good Project, s r.o. pod vedením Slovak Telekomu.