Ľudia

Naši ľudia


Radana Deščíková

senior programová manažérka Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis

Radana pôsobí v Nadácii Pontis od marca 2016. Na pozícii senior manažérky zodpovednej za Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis zodpovedá za strategické nastavenie a fungovanie fondu, koordináciu aktivít a personálnych kapacít, ako aj rozpočet. Okrem témy digitálnych zručností sa snaží hľadať prepojenia medzi organizáciami občianskeho sektora a spoločnosťou.

Tatiana Švrčková

senior špecialistka spoločenskej zodpovednosti v spoločnosti Telekom

V rámci oddelenia korporátnej komunikácie má na starosti zodpovedné podnikanie, filantropiu a korporátny sponzoring. Telekom zastupuje v pracovných skupinách a združeniach ako BLF, ASFIN, Engage. Stála pri zrode grantových programov Hľadáme ďalší zmysel pre podnikanie nepočujúcich, operačnom programe Mobilný pedagóg, vzniku Fondu pre transparentné Slovensko, Darcovských SMS správ. Dlhodobo spolupracuje s rôznymi neziskovými a príspevkovými organizáciami – Dobrý anjel, Dom na polceste Veľký Slavkov, Horská záchranná služba, OZ Nepočujucedieta.sk, Od emócií k poznaniu, Komenského inštitút, Teach for Slovakia.

Kristína Kriššák

programová manažérka

Kika zastrešuje grantové výzvy a priamu podporu v Nadačnom fonde Telekom a v Nadácii Pontis spravuje Nadačný fond Slovenská elektrizačná prenosová sústava.

Monika Toporcerová

PR manažérka

Monika je súčasťou PR tímu Nadácie Pontis. V rámci toho zastrešuje a koordinuje všetky komunikačné aktivity Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis.

Martina Kolesárová

riaditeľka Nadácie Pontis

Martina je výkonnou riaditeľkou v Nadácii Pontis. Strategicky riadi programy zamerané na posilnenie mimovládnych organizácií, firemnej filantropie a sociálnej zodpovednosti podnikov.