Ľudia

Naši ľudia


E-mail: radana.descikova@nadaciapontis.sk
Telefón: +421 911 868 658

Radana Deščíková

senior programová manažérka Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis

Radana pôsobí v Nadácii Pontis od marca 2016, v súčasnosti na pozícii senior manažérky zodpovednej za Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis. Okrem témy digitálnych zručností sa zaujíma o protikorupčné politiky a transparentné čerpanie verejných zdrojov. Zároveň sa snaží hľadať prepojenia medzi organizáciami občianskeho sektora a spoločnosťou.

Tatiana Švrčková

senior špecialistka spoločenskej zodpovednosti v spoločnosti Telekom

V rámci oddelenia korporátnej komunikácie má na starosti zodpovedné podnikanie, filantropiu a korporátny sponzoring. Telekom zastupuje v pracovných skupinách a združeniach ako BLF, ASFIN, Engage. Stála pri zrode grantových programov Hľadáme ďalší zmysel pre podnikanie nepočujúcich, operačnom programe Mobilný pedagóg, vzniku Fondu pre transparentné Slovensko, Darcovských SMS správ. Dlhodobo spolupracuje s rôznymi neziskovými a príspevkovými organizáciami – Dobrý anjel, Dom na polceste Veľký Slavkov, Horská záchranná služba, OZ Nepočujucedieta.sk, Od emócií k poznaniu, Komenského inštitút, Teach for Slovakia.

Eva Mikolajczyková

programová manažérka

Eva je programovou manažérkou v Nadácii Pontis. V rámci Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis má na starosti priamu podporu organizácií. Okrem toho v nadácii koordinuje Nadačný fond Generali a Fond LGBT+ komunity.

Monika Toporcerová

PR manažérka

Monika je súčasťou PR tímu Nadácie Pontis. V rámci toho zastrešuje a koordinuje všetky komunikačné aktivity Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis.

Martina Kolesárová

riaditeľka Nadácie Pontis

Martina je výkonnou riaditeľkou v Nadácii Pontis. Strategicky riadi programy zamerané na posilnenie mimovládnych organizácií, firemnej filantropie a sociálnej zodpovednosti podnikov.

Členovia komisií

Mária Košútová
Súdna tlmočníčka slovenského posunkového jazyka, podpredsedkyňa Asociácie tlmočníkov posunkovej reči nepočujúcich Slovenska, autorka viacerých publikácií týkajúcich sa posunkového jazyka.
Anna Šmehilová ml. 
Pôsobí ako odborná garantka sociálnych služieb v o.z. EFFETA, v ktorom pracuje od jej založenia. S nepočujúcimi vyrastala a profesne sa im aj venuje. Na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre pôsobila desať rokov. Vydala viacero odborných publikácií zo sociálnej oblasti a slovníkov posunkového jazyka. Je autorkou celoslovenskej kampane “Nauč sa posunok, aby sme si rozumeli” a držiteľkou niekoľkých ocenení vrátane ceny Rady mládeže Slovenska MOST 2013/2014 za dlhodobý prínos.
Darina Tarcsiová 
Profesorka špeciálnej pedagogiky, predsedkyňa Asociácie tlmočníkov posunkovej reči nepočujúcich Slovenska, autorka viacerých publikácií týkajúcich sa posunkového jazyka, autorka monografií, učebníc a skrípt.
Michal Hefty
Riaditeľ a zakladateľ občianskeho združenia Myslím, venuje sa výučbe slovenského posunkového jazyka. Herec v divadle Tiché iskry. Autor viacerých publikácií v téme komunikácie nepočujúcich.
Tomáš Slezák
Narodil sa ako nepočujúci v počujúcej rodine. Navštevoval špeciálnu základnú školu v Lučenci, neskôr strednú priemyselnú školu odevnú v Kremnici a po strednej škole vyštudoval vysokú školu PF, odbor sociálna práca v Ružomberku. Doteraz pôsobí ako vedúci a manžér prevádzky kaviarne Too Good Project, s r.o. pod vedením Slovak Telekomu.