Mini Tech MBA for Women

Mini Tech MBA for Women

Mini Tech MBA for Women je vzdelávací program vytvorený špeciálne pre ženy.

Mini Tech MBA for Women predstavuje semestrálny vzdelávací program, v rámci ktorého majú účastníčky bez technického vzdelania, možnosť doplniť si IT vzdelanie, aby dokázali efektívnejšie spolupracovať s profesionálmi v tomto odbore. Výučba prebieha vo večerných hodinách a cez víkendy, preto ho bez obáv možno zvládnuť aj popri práci či rodine. Vďaka podpore z Nadačného fondu Telekom si  môžu dovoliť študovať  takýto program aj ženy, ktoré by si to inak nemohli dovoliť.

Pre koho je program určený?

Program je určený ambicióznym ženám, ktoré chcú vďaka technológiám kariérne rásť. Do programu sa zapájajú ženy, ktoré majú záujem získať digitálne zručnosti a priblížiť svoju profesiu smerom bližšie k IT. Doposiaľ ho absolvovali profesionálky z oblastí ako napr. projektový či produktový manažment, HR, consulting, financie, marketing alebo právo.

Viac o programe Mini Tech MBA for Women