Vďaka Online tlmočníkovi majú nepočujúci "nezriedené" informácie

Vďaka Online tlmočníkovi majú nepočujúci "nezriedené" informácie

Lucia Kotulová je jedna z tlmočníčok, ktorú nepočujúci poznajú vďaka službe Online tlmočník. Pri službe stála od jej začiatku. Porozprávala nám o tom, ako sa k tlmočeniu dostala a čo jej prináša, že pracuje s nepočujúcimi v online svete.

Ako ste sa dostali k tlmočeniu? 

Prvýkrát  som sa dostala k posunkovému jazyku  v škôlke pre nepočujúce deti na Hrdličkovej, kde som pracovala. Tam som sa zoznámila s jednoduchými výrazmi v posunkovom jazyku. Postupne som sa spoznala s niekoľkými nepočujúcimi, ktorí ma posunkový jazyk učili a ktorým som začala postupne tlmočiť v rámci osobnej asistencie. Pri nej som si rozširovala posunkovú zásobu a učila sa správnej gramatike. Potom som začala tlmočiť prednášky do posunkového jazyka, dostala som sa k tlmočeniu na stredných a vysokých školách a neskôr aj pre službu Online tlmočník.

Ako reagujú nepočujúci na možnosť online tlmočenia?

Mnohí nepočujúci s nadšením prijali službu Online tlmočník, majú tak možnosť získať zrozumiteľné, presné a „nezriedené“ informácie priamo na mieste (na úradoch, u lekárov…), ako aj vybaviť množstvo vecí cez telefón tak ako počujúci…

Využívajú online tlmočenie aj počujúci? 

Áno, službu využívajú aj počujúci, napríklad niektorí lekári, ku ktorým prišli nepočujúci pacienti a nevedeli sa s nimi dohovoriť,  pracovníci na železničnej stanici alebo na pošte, ale aj zamestnanci z firiem, ktoré zamestnávajú viacerých nepočujúcich…

Aká je podľa vás budúcnosť online tlmočenia na Slovensku?

Dúfam, že táto služba bude aj naďalej fungovať a rozvíjať sa, lebo je to určite krok vpred a pre nepočujúcich je to ďalšia z možností ako zostať samostatnejšími a nezávislejšie fungujúcimi  osobami. Navyše sa tak môžu zoznámiť a naučiť komunikovať s počujúcimi cez telefón a získať nové skúsenosti.

V čom je odlišné online tlmočenie od klasického?

Tlmočenie je v prípade Online tlmočníka trošku iné ako osobné tlmočenie – nie je tu 3D priestor, nie je 100 %-ný „príjem” tak, ako naživo, preto treba spomaliť a prispôsobiť sa technike a okolnostiam. Takisto počujúca populácia ešte nie je zvyknutá na takúto formu komunikácie, a tak hovoriť cez tlmočníka v 1. osobe je pre nich zvláštne a občas to treba dovysvetliť. Na druhej strane to mnohí počujúci vítajú a považujú za uľahčenie a urýchlenie komunikácie.

Máte radi túto prácu? 

Ja som osobne rada, že tu môžem pracovať, v rámci tlmočenia je to pre mňa príjemné spestrenie práce. A samozrejme aj ja som sa naučila niečo nové a získala nové skúsenosti.

Čo je pre vás najväčšou pracovnou výzvou?

Osobne najťažšie je pre mňa sprostredkovať tlmočenie počujúcim rodinným príslušníkom, ktorým tlmočiť v 1. osobe je pre mňa náročné a niektorým z nich aj nepríjemné. Doteraz (možno 20-40 rokov) komunikovali s nepočujúcim príbuzným bez tlmočníka a majú pocit, že to zvládali a ani teraz to nepotrebujú. Je to však rozhodnutie a právo nepočujúceho, ktorý by im však mal ten dôvod zmeny poriadne a láskavo vysvetliť.